Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Her dannes fremtidens klimaambassadører
Udeliv og natur fylder stadig mere i daginstitutionerne.
Antallet af naturinstitutioner er steget de seneste 10 år
og flere er på vej, viser Børn&Unges rundspørge. Ny forskning
viser, at pædagogerne vil endnu mere ud.
Af: Anne Anthon Andersen & Marie Bille
Når børnehaven tager i skoven eller til stranden, får børnene meget mere end
røde kinder og frisk luft med sig hjem. For der er masser at lære og opleve i naturen, og stadig flere daginstitutioner rykker pædagogikken ud under åben himmel.
Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt alle landets kommunale
dagtilbudschefer. 93 procent af de kommuner, der har svaret i undersøgelsen, meddeler, at kommunen enten har fået flere eller har samme antal naturinstitutioner
som for 10 år siden. Kun 7 procent har fået færre. Lidt over hver femte af de kommuner, der har svaret, har åbnet flere naturinstitutioner indenfor de seneste 10 år.

ØNSKER MERE NATUR
I flere kommuner er der netop nu planer om at udvikle flere daginstitutioner med særligt fokus på naturen. Det gælder for eksempel i Hørsholm, Thisted, Furesø og Frederikssund, viser rundspørgen.
»Alle de ting, vi gør i forvejen, kan vi lige så godt gøre ude i naturen – arbejdet med sprog, motorik og matematisk opmærksomhed,« fortæller områdeleder Birgitte Schrøder Nielsen
i Frederikssund. Her ønskede pædagogerne i fem daginstitutioner at satse på naturen, da kommunen for nylig skulle udvikle et fælles pædagogisk fundament for institutionerne. Pædagogerne har modtaget undervisning af Landsforeningen Natur& Fritid og arbejder med begrebet ’levende læringsmiljøer’, og de kommer meget mere ud med børnene end tidligere. Nu samarbejder de med skolen om at brede projektet ud.
»Her i området har vi mange børn med udfordringer, og de får ikke altid brugt deres krop på en måde, der udvikler dem. Lige nu skal vi sammen med skolen i gang med et
udviklingsprojekt i forhold til børnene, hvor vi ser på, om vi også kan bruge nogle af
elementerne fra vores naturprojekt i skolen,« siger Birgitte Schrøder Nielsen.
Odder Kommune er blandt de kommuner, der har styrket naturpædagogikken de senere år. Kommunen har nu to deciderede naturinstitutioner, Skovbørnehaven og Krible Krable Huset. ’Krible Krable Huset har først fået det store fokus på natur og udeliv de seneste 6-7 år,’ skriver lederen af begge institutioner, Per Günther Nielsen, i en mail til Børn&Unge.
’Uderummet kan bruges som pædagogisk læringsrum på en måde, som animerer
børnene til en mere kreativ og intuitiv læring. Og det er mentalt sundt for både børn og
voksne at tilbringe meget tid udenfor’, skriver han videre.
Også i kommuner uden deciderede naturinstitutioner er der kommet større fokus på at
bruge naturen i pædagogikken, svarer dagtilbudscheferne i rundspørgen. Det gælder
for eksempel i Ringkøbing-Skjern Kommune.
»Mange benytter sig af udendørs pædagogisk praksis. Bevidstheden om naturen er klart vokset i dagtilbud over de seneste 10 år,« siger udviklingskonsulent i Dagtilbud
og Undervisning Lene Krongaard Petersen.

VIL ENDNU MERE UD
Trods travlhed og stramme normeringer er danske pædagoger faktisk førende i verden, når det kommer til at give børn oplevelser i naturen. Det viser en ny, omfattende kortlægning af alle landets daginstitutioner med titlen ’Kom med ud
i dag’. Her har et hold forskere fra VIA University College Sjælland og Center for Børn og Natur kortlagt alle landets daginstitutioners brug af naturen i det pædagogiske arbejde.
»Det går rigtig godt med pædagogers arbejde med børn i naturen. Selvom mange institutioner er blevet sammenlagt i større enheder, og pædagogerne er mere pressede på tid i de seneste år, er pædagoger stadig gode til at finde tid i naturen
med børn. Og forskningen viser, at det er sundt for børns mentale og fysiske sundhed,« siger lektor ved VIA University College Sjælland Niels Ejby Ernst, der har stået i spidsen for forskningsprojektet. Kortlægningen viser blandt andet, at Danmark fortsat er det land i verden med flest naturdaginstitutioner i forhold til det samlede antal daginstitutioner. Hele 681 daginstitutioner har svaret, at de opfatter sig som naturinstitutioner og tilbringer 3-5 timer om dagen ude i naturen hele året rundt.
Det er en markant stigning, mener forskeren. I særdeleshed fordi kun 63 procent af institutionerne har svaret på spørgeskemaerne, og der derfor er en god grund til at formode, at det reelle antal naturinstitutioner er endnu højere.
I 2003 vurderede Skov- og Naturstyrelsen, at der var cirka 500 naturbørnehaver i Danmark. Samtidig viser kortlægningen, at også børnene i de daginstitutioner, der ikke kalder sig naturinstitutioner, er langt mere ude, end forskerne havde forventet. Stort set alle børnehaver, der har svaret, tilbringer mere end to timer om dagen ude i naturen. Mange er ude mere end tre timer dagligt.
»Undersøgelsen viser, at pædagoger finder det vigtigt, at børn leger ude, bevæger sig ude og afprøver udeliv. Det er sandsynligvis, fordi de har oplevet, at det giver mening at bruge naturen i hverdagen, og at naturoplevelserne har stor betydning for børns udvikling og leg,« siger Niels Ejby Ernst, der glæder sig over de positive, men overraskende resultater.
Kortlægningen viser også, at både børn, forældre og pædagoger har et ønske om, at
børnene kommer endnu mere ud i naturen. Oftest er det for at lave naturundersøgelser
og andre former for læring i naturen, at de drager på udflugt..

LØFTER ANSVAR
I Danmarks Naturfredningsforening glæder præsident Maria Reumert Gjerding sig over, at pædagogerne løfter det ansvar at give børn oplevelser i naturen.
»Børn tilbringer en meget stor del af deres vågne timer i daginstitution. Derfor er det
fantastisk, at pædagoger tager det ansvar på sig at give børnene oplevelser i naturen. Det glæder mig rigtig meget, at pædagogerne kommer vores budskab i møde. Børn skal ud i naturen, helst hver eneste dag,« siger hun.
For når pædagoger insisterer på at bruge tid i naturen med børnene, gavner det både
menneskelig sundhed og naturens vilkår i fremtiden. Pædagoger er med andre ord
med til at opdrage danske børn til stærke klimaambassadører, mener Maria Reumert
Gjerding.
»Vi ved, at tid i naturen betyder meget for børns velbefindende og udvikling senere
i livet, både fysisk og mentalt. Forskning viser, at ophold i naturen styrker evnen til
at modstå stress. Og så er det udenfor enhver diskussion, at kærligheden til naturen
grundlægges i barndommen. Mennesker, der har haft gode oplevelser i naturen som
børn, er mere tilbøjelige til at passe på den som voksne. Og naturen har i den grad brug for stærke ambassadører i en verden, hvor meget af vores natur er truet.«

Det viser Børn&Unges rundspørge
Børn&Unge har spurgt samtlige landets 98 kommunale forvaltningschefer for dagtilbud, om kommunen har fået flere eller færre skov- eller naturdaginstitutioner de seneste 10 år.
Det vil sige daginstitutioner, hvor børn og voksne dagligt tilbringer 3-5 timer udenfor i natur.
● 72 kommuner ud af landet 98 kommuner har svaret på
spørgsmålene (73 procent).
● 15 svarer, at kommunen har fået flere skov- og naturinstitutioner (21 procent).
● 5 svarer, at kommunen har fået færre skov- og naturinstitutioner (7 procent).
● 52 svarer, at kommunen har det samme antal skov- og naturinstitutioner (72 procent).