Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 38
Børn vil ud og lege
Børn vil gerne lege ude, men de vil have pædagogerne med. Legepladsen skal være varieret og tilbyde forskellige legemuligheder. Desuden må der gerne være blomster, træer og farver, viser ny undersøgelse fra Aalborg Kommune.
Af: Vibeke Bye Jensen
Børn vil lege, bevæge sig og lære i naturen og på legepladsen. Men de vil have pædagogerne med ud - ikke for at passe på dem, men for at være deltagende og nærværende i legen og for at sætte aktiviteter i gang.
En undersøgelse i seks børnehaver og to skoleklasser foretaget af Lise Nevstrup Andersen, ergoterapeut og Master in Nature, Health and Garden for Aalborg Kommunes Park og Natur-afdeling, viser, at går pædagogerne udenfor, trækker de mange børn med ud. Til gengæld bliver børnene inde, når de voksne fortrinsvis sætter aktiviteter i gang der. Eller hvis de ikke aktivt vælger udelivet.

"Det er vigtigt, at pædagogerne er bevidste om naturens og legepladsens betydning for børnenes leg og bevægelse. Og at de er klar over, at deres adfærd påvirker børnene," siger hun.
Børn vil gerne lege på stationære legeredskaber som gyngerne, sandkassen og rutsjebanen. Og det er i første omgang der, de starter deres leg. De bruger bestemte mødepladser, men i løbet af dagen flytter de sig til steder, hvor de kan fordybe sig, pladre med vand og mudder, bygge noget, eller hvor de kan lege i fred.

"Stederne er nogle gange ikke vigtige, men det har betydning, at børn kan lege med deres venner og have en god leg. De flytter sig efter legen og fællesskabet og efter de gode steder at lege det, de er i gang med og optaget af," siger Lise Nevstrup Andersen. Hun har spurgt børnene, hvad deres bedste legested er, har iagttaget deres legemønstre og interviewet pædagogerne.

Farver og blomster. Legepladsens kvalitet og det æstetiske er også vigtig for børnene. Det har stor betydning, om legepladsen er stor og rummelig, og om den har en variation af tilbud. Det kan være lige fra en bakke at løbe op og ned ad, til en 'skov' og en gynge. Men er legepladsen flad, er stenbelagt eller uden gode legeredskaber, kommer børn hurtigt til at kede sig. Konsekvensen er, at de laver mere ballade, end de leger, fortæller Lise Nevstrup Andersen.

"Så går de typisk hen til hegnet og kaster legetøj ud eller har alt for mange konflikter. Og så synes de voksne, at det er træls og besværligt at være ude og vælger det fra. Hvis en legeplads er for ensidig og ensformig, bliver de voksne nogle, der passer på og overvåger. En legeplads, der tilbyder flere forskellige muligheder til børnene, stimulerer også de voksne, så de sætter gang i noget meningsfuldt," siger hun.
Faktisk går børn også op i farver. Især på huse og skibe vil de gerne have farver og detaljer.

"De har fokus på det æstetiske og ønsker sig også blomster og træer. Og så ønsker de, at tingene bliver hurtigt repareret, når de går i stykker. Det viste sig især at være vigtigt for børn i børnehave og første klasse. I tredjeklasse havde de vænnet sig til at lege i skolegården med dens kedelige indretning - uden farver og variation," siger Lise Nevstrup Andersen.

Børns legesteder
Undersøgelsen 'Den gode legeplads ud fra børns perspektiv' fra Aalborg Kommune er lavet for dem, der designer og bygger legepladser. Undersøgelsen giver dem et indblik i, hvad der stimulerer børn, så legepladsen opfordrer til gode lege og bevægelser. Men Lise Nevstrup Andersen, der har lavet undersøgelsen, mener også, at den er vigtig for pædagogerne. Resultaterne kan gøre dem klogere på, hvordan børnene bruger legepladsen og naturen. Undersøgelsen viser blandt andet, at:
• børn gerne vil lege ude

de vælger at lege inde, hvis pædagogerne ikke går ud

børn går målrettet til et bestemt legested, hvor de møder de andre børn

når børnene har aftalt legen, flytter de sig til gode steder at lege netop den leg

børn vil gerne lege med pædagogerne og være med i de fælles aktiviteter, der sættes i gang

nogle børn er direkte afhængige af, at pædagogerne hjælper dem i gang med at lege

pædagoger vil gerne på ture ud af huset, men vælger typisk steder, de selv er fortrolige med

nogle pædagoger mener, at de ikke har ideer og kompetencer til at lege ude

børn går op i, at der er farver, træer og blomster på legepladsen

Læs mere Undersøgelsen kan downloades på www.aalborgkommune.dk
(se under park og natur, under udgivelser)