Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 12
Kommuneaftale: Nul garanti for, hvor pengene bliver brugt
Daginstitutionerne får 500 millioner kroner mere næste år. Men der er ingen garanti for, at pengene bliver brugt på institutionerne. Det skuffer BUPL’s formand.
Af: Steffen Hagemann
Endelig ser det – måske – lidt lysere ud for daginstitutionerne. Efter år med nedskæringer bliver området nu tilført 500 millioner ekstra kroner. Men desværre er der ikke nogen garanti for, at pengene bliver brugt på normeringer. Der er heller ikke garanti for, at alle pengene bliver brugt på daginstitutioner.
BUPL’s formand, Henning Pedersen, glæder sig over, at daginstitutionerne har udsigt til et løft.
»Men jeg er noget skuffet over, at man ikke fra regeringens side forpligter kommunerne til at bruge pengene på bedre normeringer,« siger Henning Pedersen.
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er blevet enige om en aftale for kommunernes økonomi for 2013. Kommunerne får 500 millioner kroner til kvalitet i dagtilbud. Det svarer i gennemsnit til omkring 5 millioner kroner pr. kommune. Pengene blev afsat på finansloven for i år til ’bedre normeringer’, som det hed, da finansloven blev forhandlet på plads.
Men i aftalen med KL er ordet ’normeringer’ gledet ud, så det i stedet hedder: ’Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud’.
Dermed er kommunerne ikke forpligtet til at bruge pengene på bedre normeringer. De er ikke engang forpligtet til at bruge alle pengene på dagtilbud.

Intet minimum. Aftalen rummer heller ikke antydningen af, at man arbejder hen mod minimumsnormeringer, som regeringen ellers har til hensigt. Det forslag har KL indtil videre også kategorisk afvist.
BUPL’s formand er yderst skuffet over, at ordet ’minimumsnormeringer’ slet ikke indgår i aftalen.
»Det er jo det, hele diskussionen om normeringer har handlet om. Nogle kommuners normeringer er kommet så langt ned, at det er helt uforsvarligt, for eksempel når pædagoger er alene med mange børn,« siger han.
Han er ked af, at der ikke engang blev plads til en hensigtserklæring om på sigt at diskutere minimumsnormeringer, som det ellers fremgår af finansloven.
»Jeg frygter, at når det ikke nævnes i aftalen, så ryger det helt ud. Så vil regeringen ikke stå ved det, den selv har lovet. Men vi vil holde dem fast på det,« lover Henning Pedersen.
Kommuneaftalen giver kommunerne det samme budget næste år som i år. Det er en økonomisk stram aftale. Som Erik Nielsen (S), formand for KL, siger til Politiken:
»Vi er spændt hårdt for, og jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer forringelser på serviceområdet.«

Det står der i kommuneaftalen
Med finansloven for 2012 er der afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.
Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til 2013. Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne.