Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Dyr i drift. Koncepter koster kassen.
Landets kommuner har brugt mindst 41 millioner kroner på at anskaffe fem af de flere end 30 kommercielle koncepter, der bliver brugt i Danmark, viser en økonomisk analyse. Socialdemokratiet vil sætte koncepterne på den politiske dagsorden.
Af: Mikkel Kamp
41 millioner kroner. Så mange penge har landets kommuner brugt på at anskaffe sig fem af de mest brugte pædagogiske koncepter. Det viser en økonomisk analyse, som BUPL har udarbejdet.
Analysen er udført ud fra en opgørelse af, hvilke koncepter der bliver brugt i de enkelte kommuner. Opgørelsen er blevet koblet sammen med priser på konceptudbydernes hjemmesider og oplysninger fra kommunale regnskaber. I analysen er det understreget, at de 41 millioner er et forsigtigt bud. De reelle udgifter til de fem koncepter er sandsynligvis højere, og alene det faktum, at kun fem ud af måske 30 koncepter optræder i analysen, indikerer, at det reelle tal er væsentligt højere.
Ane Halsboe-Jørgensen, der er børneordfører for Socialdemokratiet, er skeptisk overfor den udbredte brug af koncepter.
»Jeg har besøgt institutioner, hvor pædagogerne har fortalt mig, at det dræber arbejdsglæden, at de skal arbejde efter et koncept. De oplever, at det går ud over deres mulighed for at bruge deres faglighed, og at det undergraver tilliden til, at de kan klare deres arbejde. Når det demotiverer medarbejderne og samtidig koster penge, der kunne have været brugt til flere medarbejdere eller efteruddannelse, så er jeg skeptisk overfor det,« siger hun og understreger, at der er stor forskel på både koncepter, og hvordan de bliver brugt i de enkelte kommuner.

Går under radaren. Der er alt for lidt fokus på koncepterne, mener Ane Halsboe-Jørgensen. Derfor har hun blandt andet diskuteret det med socialdemokratiske kommunalpolitikere.
»Jeg oplever flere steder, at det er forvaltningerne, der er drivkraften for at indføre koncepterne. Politisk får de lov til at gå under radaren, men vi skal gøre det til en politisk diskussion. Kommunalpolitikerne skal forholde sig til koncepterne, så det ikke bare er forvaltningerne, der beslutter det. Bliver det en politisk diskussion, kan vælgerne jo også bruge det som udgangspunkt, når de skal stemme til kommunalvalget,« siger hun.
Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er ikke umiddelbart klar til at tage et opgør med de kommercielle koncepter.
’Det vigtigste for mig er, at de redskaber og koncepter, som forvaltningen eller lederen i et dagtilbud beslutter at bruge, styrker det pædagogiske arbejde og dermed kommer børnene til gode. Jeg er ikke imod konkrete pædagogiske metoder og koncepter, og det er heller ikke afgørende for mig, hvem der udbyder redskaberne,’ svarer hun i en mail til Børn&Unge.
Ministeren understreger, at hun går op i, om metoderne giver mening for det personale og de børn, der skal bruge dem.
’Det er afgørende, at papirarbejdet i forbindelse med koncepter ikke tager overhånd, og at vi alle arbejder i samme retning og vælger redskaber efter det. Derfor foreslår regeringen med dagtilbudsudspillet, at en arbejdsgruppe kommer med forslag til at luge ud i meningsløs dokumentation i dagtilbud og prioriterer det, der gør en forskel. Og med den styrkede pædagogiske læreplan får vi en fælles forståelse af centrale begreber i det pædagogiske arbejde og dermed nogle fælles pejlemærker at vælge metoder og eventuelt redskaber efter’, skriver børne- og socialministeren.

Det bliver koncepterne brugt til

Hjernen og hjertet
Koncept udviklet af Rømbøll. Det består af en række moduler, som institutioner kan bruge til systematisk at arbejde med bestemte læreplanstemaer. Samtidig bruges metoderne til dokumentation.
Oprindelsesland: Danmark

LP-modellen
Læringsmiljø og Pædagogisk analyse skal udvikle personalets forståelse af de faktorer, som udløser og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer.
Metoden bruges også til at analysere sig frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag.
Oprindelsesland: Norge

DUÅ
De Utrolige År skal styrke børns sociale kompetencer og problemløsningsstrategier og reducere deres adfærdsproblemer via struktureret træning i institutionen og hjemmet. Det foregår på grundlag af udførlige manualer, og der bruges blandt andet videooptagelser og rollespil.
Oprindelsesland: USA

Kompetencehjulet
Kompetencehjulet er et redskab til dokumentation og pædagogisk arbejde. Pædagogen besvarer en række udsagn om barnet ud fra de seks læreplanstemaer. Det giver en grafisk fremstilling af barnets udvikling.
Oprindelsesland: Danmark

ICDP
International Child Development Program skal styrke relationerne mellem børn og deres omsorgsgivere. Via en systematisk metode aktiveres omsorgsgiverens empati og sympati for barnet. Samtidig skal det øge omsorgsgiverens bevidsthed om samspillets betydning for børns psykosociale udvikling.
Oprindelsesland: Norge