Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 08
Vi vil være bedre
Pædagoger er helt vilde med at evaluere deres arbejde for at blive bedre til det. De ville bare ønske, at de havde mere tid til at gøre det. Til gengæld er de ikke så glade for de evalueringer, kommunen og andre overdænger dem med.
Af: Vibeke Bye Jensen
Er ugen gået godt, trods sygdom? Hvad kan vi gøre for at få Peter til at lege med de andre børn? Hvis vi laver en gruppe for de stille piger, vil de så live mere op? Hvis vi modtager forældrene på en anden måde, hvad sker der så? Hvordan trives vi på arbejdspladsen?
Pædagoger stiller konstant spørgsmål og søger svar på alt, hvad de foretager sig. De vurderer, hvad de laver, hvorfor de gør det, og hvordan de kan gøre det bedre, hvis tingene ikke fungerer. Og de evaluerer systematisk, når de vil finde ud af, om en større indsats har virket efter hensigten.
Alt sammen for at blive bedre pædagoger, der giver børnene optimale udviklings­muligheder.
Og de er vilde med at reflektere, vurdere og evaluere, viser en undersøgelse, som Børn&Unge har fortaget blandt BUPL's medlemmer.
Pædagogerne er kun begejstrede for de evalueringer, som de selv foretager internt, for eksempel af de pædagogiske læreplaner eller andre evalueringer, som har relation til deres daglige pædagogiske praksis. Og de foretrækker selv at bestemme, hvad der skal evalueres.
Men synes de ikke, at de mange evalueringer, der kommer som et krav udefra, er så fede. De tager for meget af deres tid og opleves ikke som relevante i deres daglige arbejde. Og så opfattes de som både mistillid og kontrol.
"Ja, evaluering er vigtig, men der skal være tillid til, at meget evaluering foregår mundtligt og er grundlag for, at vi selv føler, at vi gør et godt stykke arbejde og dermed højner arbejdsglæde og synliggørelse af faglig­heden," siger en af deltagerne i undersøgelsen.
"Vi er ret gode til at få pædagogisk kvalitet og udbytte af vores projekter i institutionen. Så det, at vi skal stå 'skoleret' for forvaltningen og de pædagogiske konsulenter, føles som tidsspilde. Dette kan ofte også føles som mistillid til det arbejde, vi udfører," siger en anden.
En tredje slår det fast med syvtommersøm:
"Vi laver de evalueringer, vi som personale kan se, vi kan bruge. Og så kan stat og kommune komme med nok så mange planer, for kan vi ikke se værdien af dem i det pæda­gogiske arbejde, så laver vi dem ikke."

Tiden prioriteres. De fleste pædagoger bruger mellem en halv time og en time om ugen på at evaluere. Nogle bruger dog mellem én og fem timer. De ville gerne bruge meget mere tid, men det kan de ikke nå.
"Vi følger læreplanerne i det daglige, men har prøvet at 'koge' papirarbejdet ned, da vi har rigeligt at se til på vores personale­møder. Der er simpelthen for meget andet til, at vi kan få tid til evalueringer, for eksempel strukturændringer og besparelser," lyder et af synspunkterne.
En anden mener, at tiden går fra børnene, og at det ikke er rimeligt. En tredje siger:
"Evaluering kan være den faktor, der får pædagogen til at knække, når krydspresset bliver for stort mellem omsorgsopgaver og dokumentation og evalueringer."
Nogle har helt bevidst skruet ned for evalueringerne:
"Da vi ikke har meget tid i hverdagen til at tilgodese kerneydelsen, har vi bevidst valgt at minimere evaluering."

Manglende respons. Evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner er lovpligtige. De skal afleveres til kommunen hvert andet år. Men ifølge undersøgelsen får mange ikke respons på de indleverede eva­lueringer. Hele 39 procent siger, at de ikke får tilbagemeldinger, og 40 procent ved ikke, om de får det. Spørger man til tilbagemeldinger fra andre evalueringer, er billedet stort set det samme.
Det er pædagogerne utilfredse med. Og når de får respons, mener en del af dem, at det ikke foregår ordentligt. Det kan man læse ud af de kommentarer, som deltagerne har kunnet skrive i forbindelsen med undersøgelsen.
Her er nogle eksempler:
"Ja, vi får tilbagemeldinger, men ikke specielt konstruktive tilbagemeldinger."
"Lederen gør det vel til dels, men vi, der i det daglige arbejder med dette, bliver ikke informeret nok, og det virker meningsløst."
"Jeg spekulerer somme tider på, om de overhovedet bliver læst."
"Formoder de ligger i en 'skuffe'."
"Det besværer ledelsen os ikke med. Det går vist i glemmebogen, så snart det er sendt."
En del fortæller, at de får feedback via tilsynsbesøgene fra de pædagogiske konsulenter, dog oftest af mundtlig karakter, som ikke altid tilgår alle pædagoger i institutionen.

Mere viden, tak. De fleste pædagoger mener, at de har de rette kompetencer til at kunne evaluere. Og det ser ud, som om de færreste har brug for hjælp udefra. For svarene i undersøgelsen viser, at ikke særligt mange har fået hjælp fra private og eksterne konsulenter. Alligevel siger nogle af dem, at de godt kunne bruge mere viden om evalueringer og nogle flere redskaber.
"Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at systematisere vores evalueringer," siger én.
"Jeg kunne ønske mig mere målrettet efteruddannelse," siger en anden.

Vi har spurgt:
Hvor meget tid bruger du samlet set på evaluering om ugen?
0-30 minutter: 45 %
31-59 minutter: 30 %
1-2 timer: 18 %
2-5 + timer: 7 %

Får I tilbagemeldinger på de evalueringer i forbindelse med de pædagogiske læreplaner, som I sender videre til kommunen?
Ja: 21 %
Nej: 39 %
Ved ikke: 40 %

Får I tilbagemeldinger på andre evalueringer, som I sender til kommunen?
Ja: 19 %
Nej: 38 %
Ved ikke: 43 %

Hvor enige er pædagogerne i dette?
Jeg synes, at evaluering er et vigtigt element i det pædagogiske arbejde.
Helt enig: 47 %
Enig: 37 %
Delvis enig: 15 %
Uenig: 1 %
Helt uenig: 0 %

I institutionen har vi glæde af at evaluere de pædagogiske læreplaner.
Helt enig: 25 %
Enig: 36 %
Delvis enig: 32 %
Uenig: 5 %
Helt uenig: 2 %

Jeg synes, at evalueringer tager for meget tid i forhold til udbyttet.
Helt enig: 10 %
Enig: 19 %
Delvis enig: 38 %
Uenig: 28 %
Helt uenig: 5 %

Der er gavnlige effekter af de evalueringer, som vi får pålagt af kommunen.
Helt enig: 3 %
Enig: 12 %
Delvis enig: 58 %
Uenig: 21 %
Helt uenig: 5 %

Der er gavnlige effekter af de evalueringer, vi selv laver til internt brug.
Helt enig: 35 %
Enig: 49 %
Delvis enig: 13 %
Uenig: 2 %
Helt uenig: 1 %