Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 16
Lær af os. Vi fik en skovmand
Tre institutioner har fået bevilget en ’skovmand’, som sætter fokus på naturen og de mandlige ­værdier i det pædagogiske arbejde. Det kan ­kvinderne lære meget af, mener pædagogerne.
Af: Marie Bille
Det ville vi
Vi har en hytte ude i en skov, som vi havde et stort ønske om at få udnyttet bedre i det pædagogiske arbejde med børnene. Da ­Ligestillingsministeriet udbød en pulje til flere mandlige pædagoger i daginstitutionerne, tænkte vi, at her var chancen for at få en mand ansat og samtidig få udnyttet vores sted i skoven bedre. En mand ville måske have andre indgangsvinkler til stedet i naturen. Vi ønskede at blive kendt for et rigtigt godt arbejdsmiljø, der kan tiltrække flere mandlige pædagoger. Vi ville udvikle pædagogikken med de mandlige værdier i fokus.

Sådan gjorde vi
Vi søgte om penge til at ansætte en skovmand til hele område Bagterp med tre institutioner, og vi fik bevillingen. Vi skrev mellem linjerne i jobopslaget, at det var de mandlige værdier, vi søgte efter. 12 ansøgninger var fra mænd. Så mange har vi aldrig fået før. Så ansatte vi vores skovmand Henry. Vi har haft 80 børn ude i Bagterp-skoven i et brobygningsprojekt mellem de kommende skolebørn fra alle tre institutioner, hvor de var i naturen hele dagen. Det var et indianertema, og børnene har elsket at komme derud. Næste tema bliver Robin Hood med buer, pil og filthatte.

Det lærte vi
Vores skovmand har andre måder at kommunikere med børnene på. Hvis en har slået sig, siger han ’sikke et sejt sår’, i stedet for ’nårh, skal du have et plaster på?’. Han kan også bedre holde til, at børnene klatrer højt op i træerne, for han ved, at han kan kravle op og få dem ned igen, hvis det bliver nødvendigt. Når han siger nej, er det nej, og det respekterer børnene. Ikke så mange ord. Der har vi lært noget, som vi vil bruge fremover: At vi kan udtrykke os på en anden måde over for børnene. De mandlige værdier er i fokus for hele projektet, og dem er vi sikre på, at kvinder også kan lære.

Vores råd til andre
1. Sæt fokus på køn. Hvad forventer vi af drenge og piger? Er der forskel?
2. Diskuter personlige grænser, når børnene slippes fri i naturen.
3. Sæt spørgsmålstegn ved reglerne i institutionen. Skal de justeres?

Om projektet
Områdeinstitutionen Bagterp, som består af Børnehaven Emilie, Børnehaven Bagterp og Børnehaven Vilesvej har fået bevilget penge af Ligestillingsministeriet til at ansætte en skovmand i et år. Formålet er at skabe en profilinstitution med fokus på natur, der kan rekruttere og fasholde mandlige pædagoger, og at udvikle pædagogikken med fokus på mandlige værdier. For mere information kontakt faglig leder i Børnehaven Vilesvej Anette Ørtoft på telefon: 7233 4555.