Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 33
Flere lukkedage i Kolding
SFO'erne i Kolding skal holde lukket fire dage ekstra til næste år. Det er i direkte modstrid med regeringens planer om at afskaffe lukkedage på hverdage. Alligevel er det sund fornuft, mener byrådsmedlem.
Af: Mikkel Kamp
Lukkedage på almindelige hverdage skal afskaffes i løbet af 2008. Det har regeringen meldt ud, og familieminister Carina Christensen (K) lover at sende penge for at kompensere kommunerne for de ekstra udgifter, de får, når institutionerne skal holde mere åbent.
Derfor var det en overraskelse, da Kolding Kommune i sidste uge besluttede at indføre fire ekstra lukkedage til næste år - lukkedage, der kan blive fjernet igen af politikerne på Christiansborg.
Beslutningen bygger dog på sund fornuft, forsikrer Henrik Larsen, der som medlem af de radikale i byrådet i Kolding har været med til at beslutte, at børnene må blive hjemmme grundlovsdag og de tre dage op til påske.
"Vi har konstateret, at behovet for pasning er forholdsvis begrænset. Der plejer ikke at være mange børn de dage. Vi kan simpelthen bruge ressourcerne bedre og på den måde undgå en nednormering andre steder. Det er en meget bevidst prioritering," siger Henrik Larsen, der også er formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).
Han mener, at politikerne på Christiansborg fokuserer for meget på lukkedagene.
"I KL mener en stort set enig bestyrelse, at det er tåbeligt at bruge penge på at afskaffe lukkedage. Problemerne med lukkedage er overdrevne. Pengene kan bruges bedre andre steder," siger han.
Den holdning har familieminister Carina Christensen dog ikke megen forståelse for.
"Jeg har været rundt i landet og talt med mange børnefamilier. Og problemet med lukkedage på enkeltstående hverdage uden for ferien bliver altid nævnt som en stor barriere for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Desuden er det en central anbefaling fra Familie- og Arbejdslivskommissionen at afskaffe lukkedage på almindelige hverdage. Men jeg er enig i, at problemet ikke er lige stort i alle kommuner. Nogle kommuner kan faktisk godt finde ud af det," skriver hun i en mail til Børn&Unge.
Det kan også vise sig, at regeringens plan om at skære ned på lukkedagene harmonerer med de fire nye lukkedage i Kolding. Regeringen har meldt ud, at "lukkedagene på almindelige hverdage" skal afskaffes, men det er ikke fastlagt, hvilke dage der er "almindelige hverdage".
Det er noget, som KL og regeringen skal aftale.

Økonomien er ikke på plads. Flere kilder har overfor Børn&Unge antydet, at Kolding Kommune overvejer i at indføre flere lukkedage for derefter at få støtte fra regeringen til at fjerne dem igen.
Det afviser Henrik Larsen.
"Jeg har ikke rigtig fidus til regeringens måde at afregne på. Hvis vi får en pose penge af Carina Christensen, er jeg sikker på, at hun vil argumentere for, at det koster halvt så mange penge at afskaffe lukkedage, som vi mener. Hvis vi vidste, at vi kunne få det hele refunderet, så kunne vi måske godt spekulere i det," griner han.
Carina Christensen vil dog ikke give et bud på, hvor mange penge kommunerne får i kompensation.
"Staten vil som altid, når kommunerne bliver pålagt en opgave, kompensere for kommunernes øgede udgifter. Det kommer til at ske efter en aftale med KL og i form af et forhøjet bloktilskud. Beregningen af kompensation vil som sædvanlig tage udgangspunkt i de seneste år. Der er altså ingen gevinst at hente for kommunerne ved at øge antallet af lukkedage til næste år," fastslår ministeren.


Det mener BUPL om lukkedage

Mere end hver fjerde daginstitution og SFO holder lukket i hverdage op til påske. Over halvdelen holder lukket andre hverdage i forbindelse med forårets helligdage. Det viser en undersøgelse, som BUPL's hovedorganisation FTF offentliggjorde i foråret.
Undersøgelsens resultater kom ikke bag på BUPL.
"Vi har set, at kommunerne over en længere årrække har brugt både lukkedage og kortere åbningstid som sparekilde - blandt andet fordi det er mere nænsomt end at spare på for eksempel normeringerne i hverdagen," sagde Lis Pedersen fra BUPL's forretningsudvalg, da undersøgelsen blev offentliggjort.
"Tendensen med flere lukkedage og kortere åbningstid hænger ikke sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet og med regeringens planer om at få flere ud på arbejdsmarkedet. Det er i høj grad en stressfaktor for forældre, når de tvinges til at tage ekstra fridage og haste hjem fra arbejde. Jeg vil opfordre regeringen til at sikre kommunerne en økonomi, som kan hænge sammen med et arbejdsmarked, hvor forældre har brug for en pasningsmulighed for deres børn, og vel at mærke et tilbud, hvor der i dagligdagen er tid til det enkelte barn, og hvor institutionen kan varetage børns behov for omsorg, udvikling og læring."
Læs mere på www.bupl.dk