Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FORÆLDRESAMARBEJDE. Pædagogers viden i spil. Alle kan få brug for en hjælpende hånd
På Mors tør de sige det højt: Pædagoger kan hjælpe og støtte forældre i børneopdragelsen. Nu sættes et udvidet forældresamarbejde i system. Nogle daginstitutioner er allerede i gang.
Af: Kurt Balle Jensen
Skal pædagoger give forældre en hjælpende hånd i opdragelsen, eller skal de blande sig udenom? I Morsø Kommune vender de spørgsmålet: Pædagoger har en stor viden, som kan hjælpe forældre i ­op­dragelsen. Hvorfor ikke udnytte den?
Derfor skaber kommunen nu et tilbud om udvidet forældresamarbejde fra 2016. Et systematiseret tilbud, som bygger på godt samspil mellem pædagogerne og forældrene, fortæller pædagogisk konsulent Helle Serup Christensen, Morsø Kommune.
»Mange forældre føler sig utilstrækkelige og usikre i forhold til forældre- og opdragerrollen. Det kan nogle gange være noget meget basalt, der er svært, for eksempel at kunne sige nej kærligt, men bestemt, og samtidig føle sig som en god forælder. Vi ønsker at styrke forældrenes egne forudsætninger og handlekompetencer ved at tage afsæt i allerede eksisterende ressourcer,« siger hun.

Forebyggende. Helle Serup Christensen betegner det udvidede forældresamarbejde som et forebyggende tilbud, der kommer ind før, der kan blive brug for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). I praksis kan der blive tale om et antal møder, hvor forældre gennem dialog kan trække på pædagogernes viden og erfaring.
»Alle kan få brug for en hjælpende hånd, og initiativet til en periode med udvidet forældresamarbejde kan komme fra både forældre og pædagoger. Overordnet skal det medvirke til højere kvalitet og til inklusion, så alle trives i vores dagtilbud,« siger hun.
Børnehaven Marollebo ligger i udkanten af Nykøbing Mors og er en børnehave som så mange andre. Og dog – her har man nemlig allerede taget fat på det udvidede forældresamarbejde, og erfaringerne indgår i det forberedende arbejde til det tilbud, der fra 2016 skal dække hele kommunen.
»For os er det vigtigt med et ligeværdigt og anerkendende forældresamarbejde, hvor vi tager udgangspunkt i det, der virker. Vi er meget bevidste om ikke at spille bedrevidende. Tværtimod gør vi opmærksom på, at vi er ligestillede, men at vi som pædagoger har en viden i kraft af vores uddannelse og vores erfaring,« siger institutionens leder Bettina Lund.
Hun oplever, at flere forældre i dag er usikre over for rollen som opdrager, måske fordi der er kommet mere fokus på opdragelse.
»Forældrene bombarderes jo med vejledninger og gode råd om, hvordan de bedst opdrager deres barn, og det kan godt give en vis usikkerhed. Nogle forældre beder selv om vejledning eller hjælp. I andre tilfælde kommer initiativet fra os. Vi kan måske mærke, at et barn ikke trives så godt, og så spørger vi ind til, om der er sket noget derhjemme, der spiller ind på barnets trivsel. I nogle tilfælde har vi et længere forløb med delmål, og hvis det er nødvendigt, trækker vi på ekstern hjælp,« fortæller Bettina Lund.

Video fra hverdagen. Pædagogerne vejleder blandt andet forældrene i at sætte rammer og grænser for børnene, også selvom det kan give konflikter. De fortæller også, at små børn ikke konstant skal have en masse valgmuligheder – det er forældrene, som skal tage lederskabet og træffe valgene.
»Vi bruger ofte video ved møder med forældrene. Her viser vi eksempler fra hverdagen i institutionen, hvor en pædagog har en relation til det pågældende barn, som vi kan snakke ud fra,« siger Bettina Lund.
Der bygges på relations- og ressourcepædagogikken i det udvidede forældresamarbejde. Men oplever pædagogerne ikke nogen gange forældre stejle og med den holdning, at pædagogerne ikke skal blande sig i opdragelsen?
»Nej, det gør vi faktisk ikke, netop fordi vi er ærlige og autentiske, og fordi vi tager udgangspunkt i, hvad forældrene lykkes med frem for at snakke om, hvad de ikke lykkes med. Vi har en positiv tilgang uden løftede pegefingre, og vi guider forældrene til at finde en god vej for dem,« siger Bettina Lund.