Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 16
TEMA: EVIDENS. Også sagt om evidens
Af: Vibeke Bye Jensen
»Der skal etableres en grundlæggende tillid til pædagogerne faglighed og arbejde, for det er ikke sandt, når det hævdes, at pædagogerne ikke arbejder vidensbaseret, og heller ikke sandt, at pædagoger ikke dokumenterer deres pædagogiske indsatser.«
Kilde: BUPL-formand Henning Pedersen, altinget.dk

»We have to focus on what works.«
Kilde: Barack Obama, USA’s præsident

»Systematiske reviews giver den bedste evidens, fordi de sammenfatter resultaterne af mange enkeltstudier. Et systematisk review er en oversigtsartikel, som bygger på en samlet vurdering af de forskningsresultater, der er offentliggjort inden for et område.«
Kilde: Bobby Zachariae, professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Læs mere her
Bøger
’Evidensbaseret praksis i ­arbejdet med børn og unge’ af Terje Ogden (oversat fra norsk). Forlaget Klim, 170 sider, vejl. pris 249 kroner.
’Kampen om evidens - Resultatmåling, effektevaluering og evidens’ af Hanne Kathrine Krogstrup. Hans Reitzels Forlag, 172 sider, vejl. pris 225 kroner.
Hjemmesider
Om evidensprogrammet ’Fremtidens Dagtilbud’ og om evidensbaserede metoder på:
socialstyrelsen.dk
sm.dk (Ministeriet for Børn, Integration, Ligestilling og Sociale forhold).


Efteruddannelse
Lær mere om evidens og bliv eftertragtet
Der er efterspørgsel efter pædagoger, som kan arbejde evidensbaseret. Derfor er det nu muligt at tage efteruddannelse om evidens i pædagogisk praksis.

Pædagogerne er optagede af at arbejde forsknings- og evidensbaseret. Og kommunerne er interesserede i pædagoger, der ved, hvordan man gør. Det fortæller Liza Riis Lange, projektleder på VIA UC, som ud­byder et diplommodul om evidens i pædagogisk praksis.
»Det er fint at arbejde med et evidensbaseret program, men det er også vigtigt, at man har en nuanceret, kritisk og reflekteret tilgang til sin praksis. Derfor er formålet med diplommodulet at give de studerende både teoretisk og professionsbaseret viden om, hvad det vil sige at arbejde evidensbaseret, og hvad samspillet er mellem den daglige praksis med programmer og metodeansvaret,« siger hun.

Vær nysgerrig. Kommunerne Holstebro, Ikast-Brande, Herning og Aarhus og VIA University College, som dækker Midtjylland, UC Lillebælt og UCC i København, har slået sig sammen om at efteruddanne pædagoger i evidensprogrammerne ’De Utrolige År’ (DUÅ)og Parent Management Training (PMTO).
Uddannelserne skal være med til at understøtte den praksis, som de for eksempel har i Holstebro med DUÅ, og klæde pædagogerne på til at arbejde med evidens­baserede programmer, fortæller Liza Riis Lange.
Hun opfordrer pædagoger til at hilse det evidensbaserede velkomment, være nysgerrige og bruge det i det omfang, det giver mening. For det er opkvalificering og efteruddannelse, som man skal lade sig udfordre af.
»En af indvendingerne mod programmer med evidens, er frygten for, at evidens skal træde i stedet for professionel faglighed og personlig dømmekraft. Det er rigtigt, at viden kan samles i en manual, men det er en misforståelse at tro, at det er konsekvensen af et fokus på evidensbaseret praksis,« siger hun.

Ikke ny religion. Evidens skal ikke være en ny religion, selvom politikerne sikkert drømmer om et guldæg, der betyder, at ressourcerne bliver brugt optimalt. Men hvis nogle metoder virker, så har man en forpligtelse til at bruge dem, mener Liza Riis Lange. »Jeg synes, det giver god mening, når man fra politisk hold siger, at vi skal gøre noget af det, der har effekt. Men ikke forstået sådan, at pædagogerne skal holde op med det andet, som de selv har erfaring for, virker. Vi må bare sige, at evidensprogrammerne er rigtig gode til systematiske opfølgninger og til at få målt, hvordan det går,« siger hun.