Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Følelser blev erstattet af faglighed
Konflikter med markante forældre stjal tid og modarbejdede det pædagogiske arbejde med børnene i Odden vuggestue og børnehave. Det har et supervisionsforløb ændret på.
Af: Miriam Lykke Schultz
Hvad stiller man op med en far, der dag efter dag bærer sit halvstore barn ind i institutionen, frem for at lade det gå selv? Eller en mor, der vil hjælpe ved at skære alle børnenes madder ud i bittesmå bidder, selvom de sagtens kan spise rugbrødsmadden i halve?
»Man skal lige præcis ikke gøre det, som jeg gjorde,« konstaterer Pia Edsberg, som er leder af Odden vuggestue.
Den erkendelse nåede hun frem til efter flere forgæves forsøg på at få forældrene til at handle anderledes, og efter et etårig supervisionsforløb. Her lærte hun at se på, hvad institutionen selv kunne ændre i stedet for at forsøge at ændre forældrene.
For Pia Edsberg var forældrenes krav om et højt serviceniveau forstyrrende for institutionens pædagogiske principper om, at børnene skal være selvhjulpne og aktivt deltagende.
Og med tiden begyndte pædagogerne, til Pia Edsbergs store skræk, også at møde forældrene mere serviceorienteret.
»Jeg kunne ikke stå på sidelinjen og se passivt til, mens mit fagligt kompetente personale blev reduceret til serviceorgan,« siger Pia Edsberg.

I orkanens øje. Med alt sit engagement, sin livslange pædagogiske erfaring og stor viden om, hvad der er bedst for et barn, kastede hun sig lige ind i orkanens øje.
»Selvom vi brugte en masse tid på at forklare vores pædagogiske principper, pædagogiske lærerplaner og udviklingsteorier, var det, som om forældrene ikke lyttede eller forstod det.«
Når forældrene markerede sig, blev Pia Edsberg typisk selv markant, og så kunne konflikten eskalere.
»Enhver, der har oplevet at blive overfuset af en forælder, ved, at man næsten ikke kan føle sig mere ramt. For vores værktøj er os selv, og det kan være krævende at arbejde med. Så er det lettere at kaste problemet tilbage i hovedet på den anden og fastslå, at det må være ham eller hende, der er noget galt med,« fortæller hun.

Gå med. Efter supervisionsforløbet blev det tydeligt for Pia Edsberg, hvor vigtigt det er ikke at lade følelserne tage over, da det kan mudre budskabet.
Når der opstår uenigheder eller forældrene bevæger sig væk fra de pædagogiske mål og principper, træder personalet et skridt tilbage og bruger en undersøgende tilgang. Udgangspunktet er, at både forældre og pædagoger kommer med hver deres gode intentioner for barnet.
Et af de værktøjer, hun har fået fra supervision, er at gå med og ikke imod ved at have en anerkendende og undersøgende tilgang, når forældrene synes, at noget er svært. Hun venter med at svare, og det giver mulighed for refleksion og en tænkepause.
De pædagogiske principper håndhæver hun ikke længere i døren med fem børn om benene. I stedet inviterer hun gerne forældrene til et møde, hvor der er mulighed for at høre den anden side af sagen.
Når en frustreret forælder træder ind ad døren, prøver Pia Edsberg nu at forestille sig, hvad der mon er gået forud:
»Han har måske siddet fast i trafikken og har dårlig samvittighed over at komme for sent. I stedet for at kigge på uret og minde ham om, at han jo havde lovet at komme klokken 16, så beroliger vi ham ved at sige, at vi jo først lukker klokken 17, at hans barn har haft det godt og sikkert synes, det er spændende at få lov til at blive lidt længere.«