Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Ny pensionsdirektør. Vi holder pædagogernes fremtid i hånden
Din pensionskasse sørger for, at du har noget at leve af, når du går på pension. Der skal tjenes så meget som muligt, men på en socialt ansvarlig måde, siger PBU’s nye direktør, der også vil sætte etikken i højsædet.
Af: Steffen Hagemann
Pædagogernes pensionsopsparing skal vokse så meget som muligt, men det er ikke helt ligegyldigt, hvordan pengene yngler. Etikken skal være i orden, og pæda-
gogernes penge skal arbejde for en bedre verden. Sådan kan man opsummere målsætningen for PBU’s direktør Sune Schackenfeldt, der snart har været direktør for pædagogernes pensionskasse i et halvt år.
Det endelige regnskab for 2016 er netop faldet på plads, og Sune Schackenfeldt glæder sig over det første resultat, han kan aflevere.
»2016 har været fantastisk år. Vi kommer i top 3 på afkast,« siger han.
De fleste pensionsselskaber har endnu ikke fremlagt årsregnskaber for 2016, så derfor er det ikke muligt at lave en endelig liste over, hvordan PBU er placeret i forhold til de øvrige selskaber.
PBU har leveret et samlet investeringsresultat på 4,344 milliarder kroner af de 61 milliarder kroner, som ligger i pengetanken. Det svarer til et afkast på 8,4 procent.
De gode investeringer betyder, formuleret lidt anderledes, at hver gang du sætter én krone ind på din pensionsopsparing, har PBU lagt 1,63 kroner oveni takket være det fine afkast.
Afkastet er lidt ulige fordelt, for PBU investerer pengene lidt mere risikovilligt for pædagoger under 45 år end for pædagoger over 45 år. Det betyder, at de kan se frem til et afkast på 9,6 procent. Pædagoger fra 45 til 75 år får et mindre afkast, fordi deres penge bliver investeret forsigtigere, men det giver dog stadig et afkast på 8,0 procent.

Det forpligter. Sune Schackenfeldt kommer fra en stilling som direktør i PFA Pension, hvor mange forskellige virksomheder, faggrupper og mennesker har deres pensionsordning. I PBU er medlemmerne kun pædagogerne, og det både forpligter og giver pensionskassen en særlig identitet, mener Sune Schackenfeldt, der har været på besøg i institutioner, på lokale BUPLgeneralforsamlinger og på BUPL’s kongres for at få en bedre fornemmelse for de pædagoger, hvis penge han forvalter.
»Man bliver ikke pædagog, fordi man synes, at penge er det mest spændende i verden. Som man har sagt det til mig, så bliver man pædagog, fordi man vil gøre en forskel for folk. Hvis jeg skal bruge sloganet fra BUPL’s kongres, så ja, pædagogerne holder fremtiden i hånden, men vi vil gerne holde deres fremtid i hånden. Den vil vi gå langt for at sikre,« siger Sune Schackenfeldt.
Privat har han selv været superbruger af pædagogernes arbejde som far til fire børn i alderen 3-10 år. De to ældste har endda haft brug for ekstra meget hjælp og støtte, fordi de har cystisk fibrose.
»Jeg har været meget afhængig af pædagoger i mit liv. Jeg har to børn med en dødelig sygdom, som er blevet samlet op og hjulpet af pædagoger, og jeg har selv haft den glæde at blive hjulpet af pædagoger, da jeg var lille. Nu hjælper jeg så pædagoger,« siger han.

Nej til gaver. Pædagogernes værdier har allerede smittet af på direktøren. Pædagoger har en høj etik, og derfor er det vigtigt, at de kan spejle sig i deres pensionskasse og dens værdier, mener han. Derfor har han indført en såkaldt nultolerancepolitik, så PBU nu som den første pensionskasse i Danmark konsekvent altid siger nej tak til rejser, gaver og andet godt fra virksomheder, der gerne vil hjælpe PBU med at investere pengene.
»Vores pædagoger må aldrig være i tvivl om, hvem vi er til for. Derfor er det det rigtige for os at gå forrest og sige nej, for så kan vi sandsynligvis forhandle bedre. Det er meget nemmere at ligestille alle leverandører, når vi bare siger nej til alle gaver,« siger Sune Schackenfeldt, der fik sig noget af en overraskelse, da han i august tiltrådte som direktør, og det gik op for ham, hvor mange der gerne ville invitere ham ud, for eksempel på en rejse til London.
»Men det er vigtigt, at en pædagog kan spejle sig i os. Jeg tror ikke, en pædagog vil kunne forstå, hvis jeg skal sidde på et luksushotel i London og skovle canapéer ind, når jeg lige så godt kunne holde mødet her over en danskvand,« siger Sune Schackenfeldt.
Efter at det nye regelsæt er indført, er antallet af invitationer dykket, men der er ingen grund til at frygte, at PBU går glip af noget, for er der et vigtigt arrangement, for eksempel en konference, hvor det er hensigtsmæssigt at dukke op, så betaler PBU selv.

Social ansvarlighed. Også for PBU’s investeringer af pensionsmilliarderne skal etikken i højsædet. PBU følger allerede FN’s Global Compact, verdens største sammenslutning af virksomheder, som har forpligtet sig til at være ansvarlige og overholde grundlæggende standarder for god virksomhedsopførsel. Planen er, at PBU skal lægge endnu mere vægt på social ansvarlighed og fair play, fortæller Sune Schackenfeldt, som forventer, at pædagogerne bliver glade for den nye retning. En medlemsundersøgelse blandt PBU’s opsparere viser nemlig, at 86 procent mener, at socialt ansvarlige investeringer er vigtige eller meget vigtige. I mange andre pensionskasser er afkastet oftest det vigtigste.
»Vi har også et afkastkrav, men når det er opfyldt, så er social ansvarlighed noget, vi skal tage højde for og hensyn til. Vi udlever det som aktivt ejerskab. I forhold til problematiske investeringer, som der er mange af, har vi nu den holdning, at vi skal være mere aktive, end vi har været tidligere,« siger Sune Schackenfeldt.
Som et dansk pensionsselskab kan det være svært helt at undgå problematiske selskaber, fordi PBU har eksterne investorer til at stå for investeringer i hele verden, ofte i form af investeringspakker, såkaldte syndikerede modeller, der spreder risikoen. Netop derfor kommer der også nogle gange knap så glorværdige selskaber med i pakken.
PBU investerer ikke i firmaer, der producerer klyngebomber og landminer, og for tiden er der heller ingen penge i investeringsbanken Goldman Sachs, der har fået et noget blakket omdømme for sin rolle i finanskrisen i 2008 og i DONG Energy-skandalen.
Sune Schackenfeldt håber, at PBU kan påvirke hele den danske pensionsbranche til at investere mere retfærdigt.
»I lyset af skatteskandalen, hvor milliarderne er fosset ud af landet, må vi have mere fair play, hvor man ikke spekulerer i skattesnyd. Man skal konkurrere på en måde, hvor vi stadig har råd til en ordentlig offentlig sektor. Det er vigtigt at sætte den dagsorden og få forenet den danske pensionsbranche om det,« siger han og peger på, at den danske pensionsbranche råder over næsten 80.000 milliarder kroner, der kan bruges til at lægge pres på selskaber.

Vi spiller en rolle. Selv uden en forenet branche er PBU allerede godt i gang. Gennem et firma i London samarbejder PBU med andre pensionsselskaber fra Europa om at udøve aktivt ejerskab. Det har de allerede fået at mærke i oliegiganten ExxonMobil, hvor aktive aktionærer vil presse olieproducenten ind på en kurs, så firmaet understøtter klimaaftalen fra Paris, hvor målet er at holde den globale opvarmning under 1,5 grader. På firmaets generalforsamling i 2015 stemte omkring 10 procent for, at ExxonMobil aktivt skulle arbejde for, at den globale opvarmning skal begrænses, på generalforsamlingen i 2016 var det 40 procent. Snart, måske allerede i 2017, vil ExxonMobil enten frivilligt eller tvunget af et flertal af aktionærer bøje sig for presset, vurderer Sune Schackenfeldt.
»Det er et eksempel på, at vi har spillet en rolle, at vi har taget vores ejerskab alvorligt og brugt vores stemme,« siger Sune Schackenfeldt og peger på, at europæiske olieselskaber som Shell og BP allerede har mærket presset i en grad, så bestyrelserne selv har fremlagt planer for at understøtte klimaaftalen fra Paris.
PBU har også aktier i et andet amerikansk olieselskab, et selskab, som Sune Schackenfeldt ikke vil nævne navnet på, men som opererer med en forestilling om, at klimaforandringer ikke er menneskeskabte, og derfor er tonedøve overfor en mere klimavenlig forretningsmodel.
»Der er en grænse for vores aktive ejerskab. Hvis vi hele tiden løber panden mod en mur, så ligger grænsen der,« siger han og tilføjer, at PBU’s bestyrelse skal tage stilling til, om man skal sælge alle aktierne i selskabet.
Der er også god økonomi i at investere i firmaer, der opfører sig ordentligt, understreger Sune Schackenfeldt.
»Firmaer, der er gode til at styre deres omdømme og kan agere på den rigtige måde, leverer også på lang sigt en bedre værdiskabelse til deres investorer,« siger han.

Om Sune Schackenfeldt
Direktør i PBU, Pædagogernes Pension, siden august 2016.
43 år.
Cand.jur. fra Københavns Universitet (oprindeligt havde han en drøm om at læse retorik eller psykologi).
MBA fra Copenhagen Business School.
Kommer fra en stilling som direktør i PFA Pension, før det chefkonsulent i PA Consulting Group og salgsdirektør i Deutsche Telekom Group.
Gift med Malene Schackenfeldt. Parret har fire børn i alderen 3 til 10 år. De to ældste har cystisk fibrose – en dødelig sygdom, som skyldes en genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen. Den alvorligste komplikation er i lungerne, hvor sejt sekret er grobund for bakterier. Den gennemsnitlige levealder er i dag over 40 år.
Siden 2010 formand for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose.

Pædagogerne fik mest pensionsguld i 2016
Afkast i markedsrente for en kunde med middel risiko og 20 år til pension.

PBU 9,6 %
AP Pension 9,2 %
Topdanmark 9,1 %
Industriens Pension 9,1 %
Sampension 8,4 %
Nordea Liv (Index) 8,3 %
Danica 7,8 %
SEB 7,8 %
PFA 7,5 %
Pensiondanmark 7,2 %
Nordea Liv (Aktiv) 4,4 %
Skandia 0,45 %
Kilde: Børsen.

PBU’s 10 største aktieposter
Her kan du se, hvilke selskaber PBU har investeret mest i p.t.
(mio. kr.)
Nestle sareg 229
Taiwan semiconductor Manufac 213
Tencent Holdings ltd 172
Unilever nv-cva 159
Roche Holding AG-Genusschein 153
AIA Group ltd 150
Alphabet inc-cl C 148
Samsung Electronics co ltd 147
Johnson & Johnson 144
Axa sa 139
Kilde: PBU.

40 år med turbulens
Pædagogernes pensionskasse har haft et ­turbulent liv, der ikke sjældent har skabt overskrifter.
1976 PBU bliver stiftet af BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. De første ­medlemmer ­kommer med i ordningen i 1978.
1991 PBU køber Østerbrogades Kaserne i København for at opføre 500 boliger.
1992 PBU og Kommunernes Pensionsforsikring starter et rejsebureau under navnet ’Din Ferieklub’ og køber 139 ferieboliger
i London.
1993: PBU ’kommer til’ at nedrive en bevaringsværdig fægtehal på kaserne­grunden på Østerbro og får senere en bøde på
500.000 kroner for uheldet. PBU kommer ud af 1993 med underskud.
1994 PBU trækker sig med betydelige tab ud af feriebranchen. Der er underskud på det samlede PBU regnskab.
1996 PBU opgiver Nordsjællands Sommerpark. Ferieeventyret har kostet 185 millioner kroner.
1998 PBU ligger nummer sjok blandt pensionskasser for i tidsrummet 1993-1998 kun at have skabt en forretning på ­investeringer på 21,3 procent. Tryg-Baltica Liv ligger nummer 1 med et afkast på 53,9 procent.
2000 Der indføres etiske retningslinjer for PBU’s investeringspolitik.
2002 Efter i en årrække at have holdt sig på afstand er PBU igen på vej ind i aktiemarkedet. Får tildelt europæisk pris for i en vanskelig periode at have opnået pænt afkast og nedbragt omkostningerne til administration med 30 procent.
2006 PBU sælger sine ejendomme på den gamle kasernegrund på Østerbro for 1,5 milliarder kroner og sikrer en fortjeneste på
500 millioner kroner.
2008 Danwatch afslører, at PBU har investeret godt 19 millioner kroner i våbenfirmaer, som blandt andet fremstiller klyngebomber.
2013 PBU investerer i Goldman Sachs, der er kritiseret for sin rolle i finanskrisen i 2008 og i salget af Dong Energy-aktier.
2016 Ny direktør i PBU, Sune Schackenfeldt.
Årets samlede afkast er 8,4 procent.