Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING. Forældresamarbejdet skal frem i lyset
Både forvaltninger, ledere og pædagogerne selv skal have større opmærksomhed på det vigtige, men upåagtede, forældresamarbejde i fritidsinstitutionerne, lyder budskabet fra forskerne bag ny undersøgelse.
Af: Marie Bille
For at udvikle forældresamarbejdets pædagogiske potentialer til gavn for børn, unge og forældre peger forskere fra UC Syd og Inklusionsakademiet på et behov for en øget professionalisering af den pædagogiske praksis. Baggrunden er forskningsprojektet ’Pædagogers udvidede forældresamarbejde om udsatte børn og unge i fritidsinstitutioner (6-18 år)’, der viser et behov for, at forældresamarbejdets upåagtede og uformelle karakter bliver mere synlig.
Her er forskernes tre anbefalinger:

1. Forvaltninger skal afsætte ressourcer til udvikling af fagligheden
På det kommunale niveau skal forvaltningen have større opmærksomhed på, at pædagoger i fritidsinstitutioner udfører et forældresamarbejde, der har væsentlig betydning for at realisere ’den sammenhængende børnepolitik’, mener forskerne.
’Pædagogerne varetager et forebyggende arbejde gennem rettidige indsatser, og de bidrager til at skabe meningsfulde sammenhænge i børn og unges hverdagsliv – især i forhold til børn, unge og forældre i udsatte positioner,’ skriver forskerne i en sammenfatning af forskningsprojektets vigtigste resultater.
Pædagogernes praksis bygger på en voksenpædagogisk tilgang med opdragelsesperspektiver og kræver ressourcer til systematisk udvikling af den særlige faglighed, der er nødvendig, påpeger de.

2. Mere fokuseret ledelse skal rammesætte opgaven
På ledelsesniveau skal ledere have større opmærksomhed på at rammesætte forældresamarbejdet som en betydningsfuld praksis, der ikke bare finder sted i hverdagens spontane tidsrum, mener forskerne.
’Især det udvidede forældresamarbejde kræver en mere fokuseret ledelsestilgang, fordi det både er tidskrævende og fagligt krævende. Forældresamarbejdet skal rammesættes som en opgave med sit eget formål og med egne metoder og faglige tilgange,’ skriver de.
Udvikling af forældresamarbejdet skal med andre ord være et synligt og permanent perspektiv i den faglige ledelse, lyder budskabet.

3. Et fælles fagsprog blandt pædagoger skal styrke den faglige autoritet
På pædagogernes niveau skal pædagogerne selv have mere systematisk opmærksomhed på forældresamarbejdet som en pædagogisk opgave. Det indebærer didaktiske overvejelser over både forældrenes forudsætninger, pædagogernes forventninger og intentioner, ansvarsfordeling, barnet som fælles sag og de metodiske tilgange.
’Det vil styrke pædagogernes faglige autoritet, hvis forældresamarbejdet udvikles med et fælles fagsprog, der er forankret i fælles teoretiske forståelser af begreber som: tillid, dømmekraft, læring og opdragelse,’ skriver forskerne. Ikke kun i forhold til det daglige arbejde med børn og unge, men især med henblik på at udvikle og støtte forældre som myndige opdragere.