Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Kunstneriske kufferter får kreativiteten til at boble
Institutionerne i Viborg har fået ny inspiration til at arbejde med billedkunst i form af 10 billedkunstkufferter, som med forslag til aktiviteter får pædagoger til at genopdage de kreative færdigheder.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Kulturelt LæringsCenter i Viborg, som skal udvikle, facilitere og samle eksterne læringstilbud til daginstitutioner og skoler, manglede konkrete tilbud om billedkunst til børn i dagtilbud. Med inspiration fra et projekt med sprogkufferter under Sprog­center Viborg besluttede læringscentret at skabe 10 kufferter med kreative aktiviteter, som de lokale institutioner kan låne i en måneds tid eller to. Formålet var, at institutionerne selv kunne komme i gang med de kunstneriske aktiviteter og arbejde med læreplanstemaet ’Kunstneriske udtryksformer og værdier’.

Sådan gjorde vi
De 10 kufferter indeholder hver tre aktiviteter, som man kan sætte i gang i og udenfor institutionen. Det kan være at bruge frugter, grøntsager og krydderurter til at male med, at arbejde med at genanvende affald på kreativ vis eller at male på sten og træer. Aktiviteterne er skabt i samarbejde med to billedkunstnere fra Kulturskolen i Viborg. De har tidligere været på besøg i kommunens institutioner og samlet erfaringer om, hvilke typer aktiviteter der virker bedst, og hvordan man bedst formidler kunsten, så medarbejderne får lyst til at arbejde videre på egen hånd.

Det lærte vi
Både børn og voksne har været glade for at arbejde med kufferterne. Pædagogerne giver udtryk for, at de genopdager redskaber og kompetencer, som de ellers ikke har anvendt et stykke tid. Det er en god idé, hvis kunstnerne er med i institutionerne for at præsentere kufferterne og de enkelte aktiviteter. Det virker desuden godt, når man inddrager børnene i processen, så de fx er med til at finde sten og planter den ene dag og bruger materialerne kreativt den næste dag. Kufferterne medvirker til, at der kommer fokus på den kreative proces og ikke så meget på det konkrete produkt.

Vores råd til andre
● Lad de mindste børn stå op, når de maler, så de selv kan bevæge sig til og fra aktiviteten.
● Pres ikke et barn til at male længere, end han/hun ønsker.
● Læg en logbog i kufferten, så pædagogerne kan give deres erfaringer videre.

Om projektet
Bag de 10 billedkunstkufferter står Kulturelt LæringsCenter Viborg i samarbejde med udviklingscentret Kulturprinsen og Kulturskolen i Viborg. Kufferterne er udviklet til førskolebørn og skal gøre det let og inspirerende for dagtilbud at arbejde med billedkunstaktiviteter i institutionen. Projektet blev sat i gang i efteråret 2016 og har mundet ud i fem inspirationskufferter til 0-3-årsområdet og fem kufferter til 3-6-årige børn. For flere informationer: Kontakt projektkoordinator Karoline B. Rasmussen via karoline@kulturprinsen.dk