Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 30
Røde tal i pensionskassen
Ingen grund til panik trods negativt halvårs-regnskab, siger PBU's administrerende direktør, Leif Brask-Rasmussen.
Af: Peter Bøgsted
Når medlemmerne af Pædagogernes Pensionskasse (PBU) modtager deres årsopgørelse, vil de med stor sandsynlighed kunne konstatere, at værdien af deres pensionsopsparing er blevet mindre i løbet af året. Pensionskassen er i hvert fald kommet rigtig skidt gennem første halvdel af 2008, som har resulteret i et tab på 353 millioner kroner.

Det dårlige halvårs-regnskab skyldes ifølge PBU's administrerende direktør, Leif Brask-Rasmussen, en stærkt negativ udvikling på de finansielle markeder, hvor en stor del af PBU-milliarderne er investeret.
"Første halvår af 2008 har været præget af stigende renter og kraftigt faldende aktiekurser. Det har medført et negativt afkast i PBU. Lige nu svinger investeringsmarkedet meget, så der er stor usikkerhed om, hvordan det kommer til at gå resten af året. Derfor vil jeg ikke afvise risikoen for, at medlemmerne kommer til at opleve en negativ forrentning af deres opsparing ved årets udgang," siger Leif Brask-Rasmussen.
Han understreger, at pensionskassen er så økonomisk stærk, at der ikke er grund til at ryste på hånden og ændre investeringspolitikken.

"PBU er rigtig godt konsolideret, ikke mindst på grund af vores lave omkostninger. Det fremgår også af de nøgletal, som Finanstilsynet offentliggør. Derfor har vi råd til større udsving på den lange bane, end andre pensionskasser har. I gode år har vi et større afkast end de øvrige kasser, mens kurven falder brat i dårlige år. Nu gælder det om at have is i maven og ikke lade sig slå ud af tilbageslaget. Vi skal fortsætte med at investere i aktier, som har vist sig at være en god forretning, siden vi slog ind på markedet i 2001. Sælger vi nu, får vi ikke del i opsvinget, når det kommer igen," siger Brask-Rasmussen.

Etisk oprustning
Tidligere på året kom det frem, at PBU har aktier i firmaer, der gør forretninger i diktaturstaten Burma. Det affødte en del kritik og debat i BUPL om pensionskassens investeringsetik: Skulle pensionskassen skille sig af med aktierne eller gå i dialog med firmaerne og stille krav til deres opførsel, når de opererer i dele af verden, hvor det er så som så med det med menneskerettigheder?

PBU valgte det sidste. Og efter debatten har kassen nu entreret med det britiske investeringsselskab F&C Investments, der forvalter omkring 1000 milliarder kroner og opererer ud fra de etiske investeringsprincipper i FN's Global Compact. Den stiller blandt andet krav til miljøvenlig produktion og arbejdstagerrettigheder og vender sig mod korruption og børnearbejde.
"F&C Investments har gode erfaringer med dialog, og med økonomiske midler i den størrelsesorden kan firmaet også sætte magt bag kravene. I den sammenhæng er PBU en meget lille spiller, så vi må koncentrere os om et konkret emne, eksempelvis sundhed eller miljøvenlig produktion, hvis vi skal præge dialogen," siger Leif Brask-Rasmussen, administrerende direktør i PBU.
PBU har nu også ansat en person, der skal varetage dialogen med de firmaer, som pensionskassen har investeret i.

30_pensionskassen.pdf
PBU's afkast i forhold til de to største banker