Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 10
Studerende: Kræv mere af os
Alt for få undervisningstimer og for lave krav på pædagoguddannelsen går ud over fagligheden og motivationen. Det mener tre pædagog­studerende.
Af: Laura Philbert
For få undervisningstimer og alt for lave krav på pædagoguddannelsen betyder, at for mange nyudklækkede pædagoger ikke er rustet til det store ansvar, faget indebærer. Samtidig lider den faglige stolthed et knæk. Det mener Sara Christensen, Gaute Jensen og Mette Juul Clausen. De er studerende på syvende og sidste semester af pædagog­uddannelsen Frøbel på Frederiksberg.
»Det er skidt for den faglige stolthed, hvis hvem som helst kan komme igennem uddannelsen. Der bliver stillet alt for lave krav i forhold til, hvor vigtigt pædagogfaget er. Hvis pædagoger ikke er godt nok uddannet, går det jo i sidste ende ud over børnene,« siger Mette Juul Clausen.

For få timer. De tre studerende fortæller, at undervisningen er presset sammen til så få timer, at det giver både undervisere og elever sved på panden. En stor del af den vigtige viden, som er nødvendig i pædagogfaget, risikerer at gå tabt, når nogle semestre ikke byder på flere end 8-9 timer om ugen i snit.
»Vores undervisere er så dygtige og brænder virkelig for faget, men vi når slet ikke at komme i dybden med stoffet. Og der er ikke plads til diskussioner, hvor man kan koble erfaringerne fra praktikken sammen med teorien,« fortæller Sara Christensen.
Hendes studiekammerat, Gaute Jensen, tilføjer, at de studerende nemt går glip af 25-30 procent af et kursus, hvis en underviser er syg et par gange.

Bedre praktikvilkår. Der skal meget til for at dumpe praktikken, mener de tre studerende, der efterlyser et bedre samarbejde mellem praktiksted, uddannelsessted og de studerende.
»Man skal ikke kunne bestå en praktik bare ved at dukke op. Samtidig er der også brug for at stille højere krav til praktikstederne,« mener Mette Juul Clausen.
De tre studerende har alle gode praktik­ophold bag sig. Men mange af deres medstuderende fortæller om rædselspraktikophold, hvor de ofte har været alene med børnene og er blevet brugt til at udfylde de vagter, som var upopulære blandt de fastansatte pædagoger.
»Det er vigtigt at få uddannede praktikantvejledere på praktikstederne og faste krav, som institutionerne skal leve op til. På et dårligt praktiksted, risikerer man som studerende nemt at falde ind i rollen som pædagogmedhjælper,« siger Sara Christensen, som mener, at klager over praktikstederne ikke bliver taget alvorligt nok.
Hun peger desuden på, at de lønnede praktikker burde afskaffes til fordel for SU-finansierede praktikophold. Det vil betyde, at praktikanterne ikke indgår i institutionens normering og dermed får mere tid og plads til at være studerende.

Teori versus praksis. Når det kommer til balancen mellem den teoretiske undervisning og linjefagene med fokus på de praktiske færdigheder, er de tre ikke helt enige.
»Jeg ville gerne have flere linjefag og mere af dem, for her får vi mulighed for at diskutere praksiserfaringer i forhold til teorien,« siger Sara Christensen.
Hendes to medstuderende efterlyser også mere praktisk undervisning, men det må ikke være på bekostning af den teoretiske del.
»Det er fedt, at pædagoguddannelsen giver mulighed for at fortsætte på en akademisk uddannelse, men det forpligter også uddannelsen til at være akademisk forberedende,« mener Gaute Jensen, der selv har planer om at fortsætte på DPU efter pædagoguddannelsen.