Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 43
BUPL Roskilde Amt; Normeringsudvidelse og mandefald
Med 75 deltagere var fremmødet en bid under normalen, da generalforsamlingen i Roskilde Amt fandt sted torsdag den 9. oktober. Antallet af tilmeldinger lå ellers på det vante niveau, men 50 af de 125 tilmeldte dukkede ikke op.
Af: Morten Bonde Pedersen
De, der var til stede i Roskilde Kongrescenter, gjorde ikke meget væsen af sig, oplyser formand Søren Th. Andersen, der tilføjer, at ikke én fra salen tog ordet under debatten.
"Det var en meget stille generalforsamling. Først efter at vi havde sat nogle gruppediskussioner i gang, var der nogen, som tog ordet," fortæller han.
Et af de punkter på dagsordenen, som udløste reaktioner fra salen, var bestyrelsens forslag om at ansætte en ekstra sagsbehandler, der skal arbejde med lederes ansættelsesforhold og rådgive lederne om rollen som arbejdsgiver.
"Vi havde fra bestyrelsen foreslået at oprette en 30 timers stilling, men fra salen blev det foreslået at opnormere til 37 timer. Vores kasserer sagde, at det kunne vores økonomi nok klare. Så det blev vedtaget," siger Søren Th. Andersen.

Bestyrelsen:
Formand: Søren Th. Andersen, ikke på valg. Kasserer: Carsten Salberg, genvalgt. 1. HB-medlem: Anni Tribe, genvalgt. 2. HB-medlem: Jette W. Jørgensen. 1. HB-suppleant: Hanne Kraul Jensen. 2. HB-suppleant: Ane Marie Carlsen. Øvrige bestyrelse: Martin Greve Hansen, Eva Kold Dhyrbye, Per Garder, ikke på valg. Poul Dan Egaa Jensen, Marianne Søbæk Nielsen, genvalgt. Rita Jytte Gandløse, Michael Kamla Hansen, nyvalgt