Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 15
Dagpenge: Hjælp - vi falder ud
Camilla fik aldrig job efter endt uddannelse. Pernille kom på dagpenge efter endt barsel. Og Lis mistede sit job og fandt aldrig fast fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Der er mange og forskellige grunde til, at pædagoger bliver ledige i en kortere eller længere periode og må modtage dagpenge for at kunne forsørge sig.
De pædagoger, vi her fortæller om, er tre ud af cirka 300 pædagoger, som a-kassernes fællesorganisation AK-Samvirke anslår i løbet af 2013 vil blive ramt af de nye dagpengeregler og falde ud af systemet. Det har alvorlige konsekvenser for deres liv.
Af: Trine Vinther Larsen
DAGPENGEREFORMEN
• I 2013 ventes 5.000-30.000 at miste retten til dagpenge. 300 er pædagoger.
• Det skyldes en reform, som VK-regeringen aftalte med Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre i 2010.
• Partierne blev enige om at halvere dagpengeperioden fra fire til to år og fordoble genoptjeningsperioden fra et halvt til et helt år, svarende til 1924 timer eller 52 uger, som skal være optjent over tre år.
• Reformen trådte i kraft 1. juli 2012, men fordi arbejdsløsheden er høj, valgte den nuværende regering midlertidigt at forlænge dagpengeperioden med et halvt år, så reformens konsekvenser først får virkning fra nytår.

AKUTPAKKEN
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har aftalt en akutpakke med arbejdsmarkedets parter.
• I 2012 og 2013 afsættes 332 millioner kroner til en særlig indsats for de langtidsledige.
• Alle ledige i risikogruppen skal kontaktes personligt pr. brev. Ledige med behov for mere intensiv jobhjælp får ret til en personlig jobformidler.
• Mulighederne for jobrotation forbedres, så langtidsledige får fortrinsret til de ledige vikariater.
• Langtidsledige får ret til tilskud til opkvalificering, hvis de får et job uden løntilskud.
• Der skal oprettes en ’fast track’ procedure, så der inden for 48 timer kan bevilges virksomhedsrettede tilbud om løntilskud til job, som den ledige selv har fundet.
• Der er yderligere afsat 645 millioner kroner til en indsats over for unge ledige under 25 år.
DISKUSSIONEN
• Beskæftigelsesministeren afviser fortsat at ændre den nye dagpengeperiode på to år og genoptjeningskravet på et år.
• Hun støttes af det Radikale Venstre, der var med til at vedtage reformen i 2010.
• SF argumenterer for en forlængelse af dagpengeperioden med endnu et halvt år.
• Enhedslisten står fast på, at det skal være muligt at genoptjene retten til dagpenge, mens man som ledig er i for eksempel løntilskud eller under uddannelse. I dag bruger man af dagpengeperioden under uddannelse og i løntilskud. Kun ordinært arbejde, som eksempelvis et vikariat, tæller.
• BUPL foreslår, at perioder i løntilskud eller under uddannelse er ’døde’ dagpengeperioder.
• BUPL mener, at det skal være lettere at genoptjene retten til dagpenge, og kræver, at genoptjeningskravet igen bliver på 26 uger.