Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 13
BUPL mener: Sort talmagi
Problemerne forsvinder ikke. Der bliver ikke færre børn, der skal have støtte i skolerne.
Af: Lis Pedersen
Den siddende regering, og specielt Finansministeriet med minister Claus Hjort Frederiksen (V) i spidsen, er rigtig gode til at regne den ud. Det ser meget nemt ud, når de går i gang med regnemaskinen for at vise, hvad børnepasning koster.
Helt enkelt beregnes et gennemsnit uden skelen til, hvad der ligger bag tallene. Og vupti, så er der kommuner, der er meget billige, og kommuner, der bruger mange penge på det enkelte barn.
Så hvor svært kan det være? Alle dyre kommuner skal bare ned på gennemsnittet, så kan der spares milliarder af kroner.
Det kalder jeg talmagi.
For børn ikke er ens. Børn har forskellige forudsætninger. Der er forskel på, hvor meget den enkelte har brug for særlig støtte og indsats. Der er forskel på husleje. Der er forskel på befolkningssammensætning. Der er forskel i lønningerne til personale. Alt sammen forskelle, som ikke kommer med i det simple regnestykke.
Regeringen har et problem. Den har udskrevet en kæmpecheck til store skattelettelser, specielt for de rige, og nu mangler der 10 milliarder kroner.
Regeringen har givet disse skattelettelser for at sætte gang i forbruget og dermed støtte det private erhvervsliv. Det er ikke lykkedes, så derfor skal det offentlige velfærdssystem betale regningen.
Regeringen glemmer imidlertid, at det private område har brug for en stærk offentlig sektor, og at det for eksempel er vigtigt, at medarbejderne kan få deres børn passet, når de er på arbejde.
I stedet har regeringen gennem de seneste år strammet grebet mere og mere omkring kommunernes økonomi med forringelser af vilkårene til følge. Så trods al snak om kvalitetsudvikling er der sket det modsatte: kortere åbningstid og mindre kvalitet i institutionerne.
En rapport udarbejdet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - peger på, at ved at ansætte tilstrækkeligt kvalificeret personale, altså pædagoger i børnehaverne, så vil der være rigtig god mulighed for at modvirke social udstødning samt at formindske antallet af støttekrævende børn og modvirke, at flere unge havner i kriminalitet.
Derfor er regeringens leg med tal ren magi. Problemerne forsvinder ikke. Der bliver ikke færre børn, som skal have støtte i skolerne. Der bliver ikke flere unge, som gennemfører en uddannelse.
Det er helt andre ting, der skal til, og den viden burde regeringen bruge og dermed sætte sig i spidsen for en anden politik. Investeringer er vejen frem. Så hvad med en børnepakke i lighed med de andre pakker, som regeringen deler ud for tiden?
Pakken kan finansieres ved at ophæve skattestoppet. Regeringen har allerede her i foråret chancen for at ændre kurs, når den går i gang med at forhandle de kommende års økonomi med kommunerne.
Så kære regering: Erstat tryllerierne med reelle og ansvarlige beregninger. Investér i mere kvalitet i institutionerne. Det vil både understøtte den private sektor og være en samfundsøkonomisk rentabel kurs.