Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 03
Pædagoger klager over indeklima og støj
Hovedparten af pædagogerne klager over rungende toner og dårligt indeklima, viser arbejdspladsvurderinger fra fem kommuner. Flere steder er forholdene ikke blevet bedre, selvom undersøgelserne er op til tre år gamle.
Af: Rikke Gundersen
Ekstrem høj støj og utætte bygninger er hverdag for mange pædagoger og børn i vuggestuer og børnehaver. Mere end halv­delen af medarbejderne i 9 ud af 10 af de daginstitutioner, som har lavet en elektronisk arbejdspladsvurdering, føler sig enten generet af larmende børn eller af dårligt indeklima.
Og i de fleste tilfælde er medarbejderne utilfredse med begge forhold. Kun i omkring hver 10. daginstitution er der flere pædagoger, som er fuldt tilfredse, end pædagoger der er utilfredse.
Det viser en række aktindsigter i arbejdspladsvurderinger, som Børn&Unge har fået fra 76 vuggestuer og børnehaver i fem tilfældigt valgte kommuner: Holbæk, Rødovre, Rudersdal, Syddjurs og Varde.
Og selvom arbejdspladsvurderingerne, som er de nyeste, er op til tre år gamle, hærger problemerne stadig flere steder, viser en rundringning til en række daginstitutioner.
I BUPL er Lis Pedersen, medlem af forretningsudvalget, dybt bekymret over forholdene.
»Vi synes, det er vigtigt, at man laver arbejdspladsvurderingerne, men det er bekymrende, at man ændrer forholdene. Hvis man arbejder et sted med dårligt indeklima eller meget støj, har det betydning for pædagogernes sygefravær. Og samtidig kan det også give et dårligt psykisk arbejdsmiljø,« siger Lis Pedersen, som mener løsningen ligger i bedre renovering af institutionerne og færre børn på flere kvadratmeter.

Våde gulvtæpper. En af de institutioner, hvor der stadig er problemer med støj og dårligt indeklima, er Børnehaven Spiren i Holbæk Kommune. Her gav halvdelen af medarbejderne i den seneste arbejdspladsvurdering, som stammer fra 2009, udtryk for, at indeklimaet var dårligt. Men forholdene er stadig dårlige, fortæller tillidsrepræsentant Ditte Andersen.
»Når det regner, regner det ind i gangen og i den ene stue, hvor gulvtæppet bliver vådt. Det er ikke rart at arbejde under sådanne forhold,« siger Ditte Andersen, som også er bekymret over begyndende råd på ydersiden af pavillonen.
Heller ikke støjproblemerne er blevet forbedret, selvom tre ud af fire medarbejdere i arbejdspladsvurderingen udtrykte utilfredshed med støjniveauet. De larmende børn betyder ifølge Ditte Andersen, at medarbejderne bliver trætte i hovederne og i sidste ende bliver stressede, hvilket går ud over deres helbred og børnene.

Ramt af tinnitus. Stress er også en af konsekvenserne af at arbejde i konstant forhøjet støj. Det fastslår audiologisk pædagog
Birgitte Franck, tidligere ansat på Aarhus Universitetshospital og nu freelancer.
»Jo mere støj der er i en daginstitution, jo mere larmer børnene for at overdøve hinanden. Dermed bliver kommunikations­situationen vanskeliggjort, hvilket betyder, at pædagogerne nogle gange ikke hører børnene eller misforstår dem, og det kan være stressende,« siger hun og tilføjer, at flere pædagoger også får høretab og tinnitus på grund af støjen.
Når pædagogerne er udsat for dårligt inde­klima i form af for eksempel dårlig luft­kvalitet, er det også med til at give dem hovedpine, øjenirritation og koncentrationsbesvær, siger lektor ved Danmarks Tekniske Universitet Jørn Toftum, som blandt andet forsker i indeklima i daginstitutioner.
»Langt flertallet af daginstitutioner har utilstrækkelig ventilation, hvilket giver indelukkethed og tung luft, som gør både børn og voksne syge,« siger han med henvisning til en undersøgelse af indeklimaet i 150 dag­institutioner i Odense, som han og kollegerne færdiggjorde sidste år.
Forskernes undersøgelse bekræfter pædagogernes utilfredshed med indeklimaet. Den viser, at lidt over halvdelen af de undersøgte institutioner havde et uacceptabelt indeklima i forhold til Bygningsreglementets standarder.
For at modvirke det dårlige indeklima skal institutionerne ifølge Jørn Toftum lufte ud i mindst fem minutter en gang i timen, men et velfungerende ventilationsanlæg vil afhjælpe problemerne endnu bedre.

Arbejder med ørepropper. Også i børnehaven Barnets Hus i Rødovre Kommune hærger de rungende toner stadig, selvom det er et år siden, at mere end tre ud af fire medarbejdere i arbejdspladsvurderingen gav udtryk for utilfredshed med både støj og indeklima.
Det er frustrerende for pædagogerne, og flere medarbejdere er nødt til at bruge ørepropper, fortæller tillidsrepræsentant
Susanne Nielsen.
»Det virker, som om ingen tager arbejdspladsvurderingerne alvorligt. Vi har mange børn og få voksne, og det er det, som giver støjen,« siger tillidsrepræsentanten.
Ud over at det påvirker pædagogernes hoveder, generer det også kontakten med børnene.
»I situationer, hvor man måske ville have talt med børnene om støjen, siger man i stedet, at de skal stoppe med at larme, fordi tålmodigheden bliver mindre,« fortæller
Susanne Nielsen.

Ingen løsning i Holbæk. Børn&Unge har også været i kontakt med tillidsrepræsentanterne i den integrerede daginstitution Stjernehuset i Holbæk Kommune og Margrethebørnehaven i Syddjurs Kommune, hvor man i begge fortæller, at støjniveauet stadig er ekstremt højt, ligesom indeklimaproblemerne heller ikke er blevet løst.
I Syddjurs Kommune erkender dagtilbudschefen, at tallene fra arbejdspladsvurderingerne er problematiske, da forholdene kan give et dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne og have betydning for børnenes trivsel. Men da det koster penge at løse problemerne, tager det flere år, før forholdene er i orden.
»Vi arbejder på at skabe mere plads til børnene, og der er vi hjulpet af et faldende børnetal. Samtidig har vi en del ældre institutioner, som vi vil renovere de kommende år,« siger dagtilbudschef Kenneth Petersen.
Foreløbig ligger der en plan for at renovere to til tre institutioner hvert år de kommende fire år.
I Holbæk Kommune påpeger dagtilbudschef Pia Hjørtof også, at økonomien er en udfordring. Men samtidig siger hun, at proble­merne kan løses flere steder ved ændret adfærd i daginstitutionerne.
Og samme budskab lyder fra børne- og kulturdirektør Jette Egholm i Rødovre Kommune, som samtidig siger, at hvis forholdene ikke kan løses lokalt, bliver det en økonomisk prioritering i kommunen, hvor der skal sættes ind.

Det siger arbejdsplads­vurderingerne
Børn&Unge har fået aktindsigt fra 76 vuggestuer og børnehaver i fem forskellige kommuner. De fem kommuner er Holbæk, Rødovre, Rudersdal, Syddjurs og Varde.
• I 82 % af institutionerne er over halvdelen af medarbejderne ikke tilfredse med støjforholdene.
• I 75 % af institutionerne er over halvdelen af medarbejderne ikke tilfredse med forhold omkring indeklima.
• I 68 % af institutionerne er over halvdelen af medarbejderne ikke tilfredse med enten støjforhold eller indeklimaforhold.
• I 12 % af institutionerne er over halvdelen af medarbejderne tilfredse med både støjforhold og indeklimaforhold.