Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 30
BUPL mener: Privat - profit eller profession?
Udviklingen af den pædagogiske profession foregår også på det private område.
Af: Tonny Andersen
Flere og flere af BUPL's medlemmer arbejder i private institutioner. Men hvordan er de pædagogiske forhold i institutionerne, og hvad er sammenhængen mellem professionens udvikling og private initiativer? Det er hoved-elementerne i en ny afdækning af det private område, som vi netop er gået i gang med.
Det er BUPL's opgave at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår, uanset om de er privat eller kommunalt ansatte. Det er samtidig BUPL's opgave at sikre de bedst mulige vilkår for udviklingen af den pædagogiske profession, og vi har som mål, at det pædagogiske arbejde skal tage afsæt i pædagogprofessionens viden.
Det private område er i vækst, og vi kan heldigvis konstatere, at ingen af de nye private tilbud, som BUPL er i kontakt med, er oprettet med profit for øje, at forældrebetalingen er den samme som ved de kommunale tilbud, og at alle er oprettet med et ønske om at give et bedre tilbud, end de mener, er tilfældet i kommunale institutioner.
Hovedbestyrelsen skal her i november have en temadiskussion om forbundets indsats i forhold til det private område. Herunder skal hovedbestyrelsen diskutere, på hvilken måde det private område kan bidrage til den professionsfaglige udvikling, hvilke muligheder og rammer der skal være omkring de private institutioner, og om der er særlige initiativer, vi også skal tage for at fungere som professions- og fagforening for pædagoger ansat ved private skoler og institutioner.
BUPL har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse og afholdt en konference for medlemmer og samarbejdspartnere, som skal opdatere BUPL's viden om det private område. Såvel spørgeskemaundersøgelsen som konferencen bekræfter billedet af, at udviklingen af den pædagogiske profession også foregår på det private område og er medvirkende til at oplyse os om baggrunden for, at nogle pædagoger foretrækker at arbejde som privat ansatte pædagoger.
BUPL har været stærkt kritisk over for markedsgørelsen af den offentlige sektor, hvor den offentlige sektor skal styres som den private, hvor privatisering og markedsorientering sættes i højsædet, og hvor alt skal måles. I den forbindelse er det tankevækkende, at drivkraften for mange af vores privat ansatte pædagoger har været at komme fri af de snærende bånd og bureaukratiet på det kommunale område. Så hvis området via den indflydelse og det engament, som mange giver udtryk for at have som privat ansatte, kan inspirere den offentlige sektor til et opgør med markedsorienteringen, giver det berettiget håb om, at pædagoger fremover kan få mulighed for at bruge deres faglighed bedre.
Kommunalvalget den 17. november er en oplagt mulighed for at sætte fokus på behovet for velfungerende institutionstilbud og for at vælge kommunalpolitikere, der vil sætte børn og unges velfærd i højsædet ved at afsætte de nødvendige ressourcer og give ansvaret tilbage til de ansatte.