Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
TEMA: YTRINGSFRIHED. Kære brevkasse ....
Juridisk konsulent Ulla Nielsen, BUPL, svarer her på nogle af de spørgsmål om ytringsfrihed, som hun oftest hører fra pædagoger og ledere.
Af:
Hvad må jeg skrive i min Facebookgruppe?
»Jeg er i Facebookgruppe med syv andre ledere. Vi sparrer med hinanden og diskuterer dilemmaer og problemstillinger fra vores hverdag som ledere. Vi arbejder i forskellige kommuner, men kender hinanden fra diplom i ledelse, og vi har rigtig meget gavn af at chatte med hinanden om stort og småt. Det er jo en lukket gruppe, men nu er jeg blevet lidt nervøs for, om jeg skal passe på, hvad jeg skriver?«
Leder af integreret institution

Kære leder
»Du skal være opmærksom på, at Facebookchat ikke er en privat samtale. Det betyder, at du skal overholde samme regler, som hvis du ytrer dig offentligt. Du skal for det første være meget opmærksom på din tavshedspligt. Hvis du skriver noget om børn, forældre eller medarbejdere, må det ikke indeholde tavshedsbelagte oplysninger. Husk, at selvom du ikke nævner navne, er det som regel meget nemt at identificere både børn, forældre og medarbejdere med tilknytning til institu­tionen. Du skal også passe på dit sprog. Du må ikke bruge grove og fornærmende vendinger.«
Med venlig hilsen
Ulla Nielsen

Skal jeg gå i MED-udvalget først?
»Jeg og mine kolleger har rigtig meget lyst til at skrive et læserbrev til vores lokale avis om kommunens elendige normeringer. Vi ved, at alle lokalpolitikere læser avisen, og de svarer også tit på læserbreve. Nu bliver jeg pludselig i tvivl. Jeg er tillidsrepræsentant og sidder i MED-udvalget og det er måske ikke så smart, at jeg brokker mig over noget, som jeg ikke har taget op i MED-udvalget først?«
Tillidsrepræsentant

Kære tillidsrepræsentant
»Som tillidsrepræsentant har du pligt til at gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Men det betyder ikke en begrænsning af din ytringsfrihed. Du må gerne ytre dig om forhold, som du ikke først har taget op i MED-udvalget.
Det skal selvfølgelig fremgå klart af læserbrevet, at I ytrer jer på egne vegne og ikke på vegne af MED-udvalget. Det er også vigtigt, at I holder jer til sandheden. Man skal være omhyggelig med at gengive korrekte oplysninger, når man udtaler sig om sit eget arbejdsområde.«
Med venlig hilsen
Ulla Nielsen

Kan min leder bestemme, om jeg må udtale mig?
»Den vuggestue, jeg arbejder i, ligger i et meget socialt belastet område. Forleden kom den lokale TV-station for at filme et indslag til deres nyheder om inklusion. Jeg ved rigtig meget om inklusion – jeg har arbejdet med det i flere år, og jeg ville meget gerne sige noget. Men det fik jeg ikke lov til, for lederen bestemte, at det var hende, der skulle udtale sig. Det synes jeg faktisk ikke er i orden, og det var de fleste af mine kolleger enige i. Hvad gør vi, hvis det sker igen?«
Pædagog i vuggestue

Kære pædagog
»Lederen kan ikke forhindre dig i at udtale dig på egne vegne, men her er der tale om et TV-indslag, hvor udtalelsen ikke kommer fra en privatperson, men fra en person som repræsentant for institutionen. Derfor har lederen i denne situation ret til at bestemme hvem, der skal udtale sig til pressen. Men derfor kan I jo godt tale med lederen om, hvordan personalegruppen fremadrettet kan bidrage med sin viden, når institutionen får henvendelser udefra.«
Med venlig hilsen
Ulla Nielsen