Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 01
BUPL mener: Brug pædagogernes viden
Det skal blive endnu tydeligere, hvad pædagogiske arbejde er og kan.
Af: Allan Baumann BUPLs forretningsudvalg
Nytår handler om fest og farver. Vi skyder det nye år ind med forventninger om nye udfordringer og oplevelser, som kan berige vores liv. Men nytår er også tidspunktet for eftertanke - for refleksioner over det forgangne for dermed bedre at kunne omfavne fremtiden.
Pædagogprofessionens forventninger til fremtiden er klare. Vi ønsker mere tid og bedre muligheder til at udfolde vores viden til gavn for børn, unge og andre. Og vi ønsker bedre muligheder for hele tiden at udvikle vores viden. Pædagogisk arbejde handler om menneskelig vækst og udvikling, og gennem vores konkrete ansvar for planlægning, gennemførsel, evaluering og udvikling af det pædagogiske arbejde arbejder vi dagligt på at sikre de bedst mulige livsudfoldelsesmuligheder for de små og store mennesker, vi har ansvaret for.
Derfor ser vi frem til den til den investeringsplan, som Anders Fogh Rasmussen nævnte i sin nytårstale. Vi ser frem til investeringerne - ikke bare i bygninger og materialer, som er nødvendige, men mest af alt investeringer i pædagogerne. Vi har brug for flere pædagoger, og vi brug for flere muligheder for at skabe ny viden og bedre praksis - og for at tage det hele med har vi brug for en højere løn. En sådan investeringsplan vil være en reel anerkendelse af pædagoger som en af de grupper, der får hverdagen til at hænge sammen i vores samfund, hvor vi er dybt afhængige af hinanden - for nu at citere fra Dronningens nytårstale, selvom hun glemte at nævne pædagogerne.
Men ét er forventninger til andre, noget andet er, hvordan vi selv kan bidrage til at indfri forventningerne. Svaret er endnu mere fokus på, hvad pædagoger ved, kan og gør. Vores professionsarbejde skal have endnu et skub fremad. Det skal blive endnu tydeligere, hvad pædagogiske arbejde er og kan, og dermed hvorfor pædagoger er vigtige og nødvendige.
Vi har allerede nogle af rammerne til dette yderligere skub fremad. Vi skal i gang med at udarbejde et etisk grundlag for pædagoger. Et grundlag, som indadtil kan bidrage til en forstærket professionsbevidsthed og udadtil kan bidrage til at tegne et tydeligere billede af, hvad en pædagog er og kan.
Vi har besluttet, at ny viden gennem forskning er et helt centralt element i en professionsstrategi, og derfor skal nye forskningstemaer besluttes. Det er imidlertid også vigtigt at få formidlet den viden, som forskningen udvikler.
Her skal vi finde nye veje og måder, så den viden når den enkelte pædagog. Sæt derfor kryds i kalenderen 18. marts, hvor flere tusinder pædagoger mødes til Pædagogisk Træf med den nyeste pædagogiske viden på dagsordenen.
Endelig er vi gennem nye samarbejder mellem fagforeninger og forbund i gang med at finde nye veje til at sætte den pædagogiske dagsorden i kommunerne.
"Brug pædagogers viden" er derfor mit nytårsønske.
Godt nytår.