Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 05
Professionen: Tiden går ikke fra børnene
Pædagog Lisbeth Olsen forbereder sig på de næste 22 ugers arbejde i gruppen med de største børn. Hun mener ikke, at tiden går fra børnene, men at de faktisk får det hele igen senere.
Af: Vibeke Bye Jensen
For Lisbeth Olsen, pædagog i Møllehuset, har forberedelsestiden betydet, at hun har mulighed for overordnet at tilrettelægge arbejdet og strukturere det pædagogiske forløb i gruppen med de ældste børnehavebørn.

»Det har stor betydning, at jeg fra starten har tid til at gøre mig tanker om den kommende periode og få det skrevet ned. Det giver mig også overblik over de andre funktioner, jeg skal udfylde, for eksempel forældresamtaler og at sørge for pædagogisk kontinuitet i børnenes liv ved overgang fra børnehave til skole,« siger hun.

Inden planlægningen har Lisbeth Olsen snakket med børnene om, hvad de skal arbejde med i den kommende periode, og det tager hun højde for i sin planlægning, som hun fører ind i skema 1. Samtidig skal hun også være i gang med skema 2, fordi der går fire uger, før hun igen har planlægningstid.

»Når jeg har forberedelse, har en anden medarbejder – typisk en medhjælper – aktiviteter med børnene udendørs. De aktiviteter, hun har med børnene, skal jeg også planlægge nu, så de er klar til næste gang, jeg har forberedelsestid. På den måde går arbejdet med børnene på ingen måde i stå, fordi jeg ikke er der,« siger hun.

Uden forberedelsestid kunne Lisbeth Olsen ikke arbejde så målrettet.

»Vi ville da stadig være sammen med børnene eller lave pædagogik, men vi bliver bedre, når vi får mulighed for at strukturere vores arbejde,« siger hun.

Børnene får tiden igen. I den 22 ugers periode, som Lisbeth Olsen forbereder lige nu, skal hun tage højde for de overordnede temaer for årets arbejde, som nu er globalisering, familien og selvhjulpenhed. Desuden skal hun forberede overgang fra daginstitution til skole, naturlejr, fastelavn, påske, skolebesøg, farvelfest, farvelbøger og sin egen ferie.

»Alt kommer ind i min planlægning, så intet kommer bag på mig. Det er i hvert fald det, jeg stiler imod. Der kan komme uforudsete ting, men jeg kan nemmere ændre, når jeg kan se, hvad jeg skal ændre fra. Hvis jeg havde 22 blanke uger, ville jeg jo hænge med tungen ud af halsen i den sidste ende, fordi jeg pludselig skal nå en masse,« siger hun.

Lisbeth Olsen mener ikke, at tiden, hun bruger på forberedelse og planlægning, går fra børnene, tværtimod.

»De får det hele igen, bare på et andet tidspunkt. Og mens jeg forbereder mig, er de jo sammen med en anden medarbejder, så de får al den voksentid, de har brug for,« siger hun.