Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
NYT FRA A-KASSEN: BUPL-A specialiserer sin service til medlemmerne
Det bliver sikkert ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men fra årsskiftet rykker BUPL-A rundt på den interne organisation, der hver dag betjener tusindvis af medlemmer med blandt andet dagpenge, efterløn, vejlednings- og rådighedssamtaler.
Af:
Hvad er det nye?
• 1. januar erstatter BUPL-A de nuværende otte lokalkontorer med decentrale kontorfaciliteter hos BUPL’s 12 fagforeninger.
• De 12 nye kontorer vil kun være bemandet, når a-kassen har aftaler med medlemmer, der har brug for et personligt møde, vejledningssamtaler med mere. Så efter årsskiftet er det altså ikke længere muligt at komme på uanmeldt besøg i sin a-kasse.
• Til gengæld skruer BUPL-A op for telefonbetjeningen og for de digitale muligheder, for at medlemmerne kan klare de mere rutineprægede ærinder i a-kassen via hjemmesiden – for eksempel ledighedserklæring, dagpengekort og ansøgning om feriedagpenge.
• I løbet af januar får ledige medlemmer bedre muligheder for selv at booke møder med a-kassen på det tidspunkt og på det kontor i landet, der passer bedst.
• Omlægningen frigiver personaleressourcer til at give en skarpere a-kasseservice på de områder, hvor medlemmerne har brug for specialisthjælp. Blandt andet hjælp til at finde rundt i de mange regler, ordninger og projekter, der kan hjælpe arbejdsløse pædagoger i job, for eksempel lokale jobrotationsprojekter, traineeforløb eller særlige jobformidlingsprojekter, der udvikles i tæt samarbejde mellem a-kassen og BUPL’s lokale fagforeninger.

Hvordan får man fat i sin a-kasse efter 1. januar?
Der er rigtig mange ting, der er nemmest at klare på hjemmesiden:
Den Digitale A-kasse: www.bupl.dk/a-kassen

Gammeldags post skal ikke længere sendes til lokal­kontoret, men til:
Postadresse - alle henvendelser
BUPL-A
Postboks 0727
0900 København C

Har man brug for personlig betjening, kan man kontakte et af de tre nye specialistteams:

Job- og vejlederteamet
Spørgsmål om CV- og rådighedssamtaler, lokale arbejdsmarkedspolitiske projekter, herunder jobformidling:
E-mail: jobvejledning@bupl.dk
Telefon: 3546 5263
Mandag til torsdag kl. 9-10 og kl. 14-15

Dagpengeteamet
Spørgsmål om ledighed, alle former for ydelser (dog ikke efterløn), supplerende dagpenge, arbejdsgivergodtgørelse, sygemeldinger, arbejdsophør, karantæner samt dimittender.
E-mail: ledighed@bupl.dk
Telefon: 3546 5273
Mandag til torsdag kl. 9-17,
Fredag kl. 9-15

Efterlønsteamet
Spørgsmål om efterløn, herunder vejledning forud for efterløn, efterlønsbevis, efterlønsansøgning, vejledning og fradrag i pensioner, efterlønsmøder.
E-mail: efterløn@bupl.dk
Telefon: 3546 5283
Mandag til fredag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17

Lars Vedel, leder af det ene af de to teams, der skal stå for jobvejledning
»De nye vejlederteams får mindre travlt med at administrere stive regler og får dermed bedre mulighed for at hjælpe arbejdsløse pædagoger med at finde frem til de tilbud, der bedst egner sig til at skaffe dem i arbejde. BUPL-A og BUPL har været rigtig gode til at få del i puljepenge til lokale jobrotationsprojekter og traineeforløb, som er en meget effektiv vej til at skaffe pædagoger i arbejde. Det er et godt eksempel på, at en fokuseret indsats faktisk gør en forskel i den service, vi kan levere til medlemmerne.«

Lis Pedersen, formand for BUPL-A og medlem af BUPL’s forretningsudvalg
»Vi har fastholdt beslutningen om, at administrationsbidraget skal holdes i ro, så vi fortsat har et billigt a-kassetilbud til pædagogerne. Derfor har vi været nødt til at se på nye måder at arbejde på. Det har givet os en konkret anledning til at tænke vores medlemsbetjening forfra – organisere os anderledes, mere tidssvarende og at tænke i nye digitale muligheder. Desuden vil vi gerne udvikle vores jobvejledning med en skarp pædagogfaglig profil. Arbejdsløse pædagoger skal have tilbud, der både matcher deres faglige behov og de jobåbninger, der er på det lokale, pædagogiske arbejdsmarked.«