Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 22
Mælkekassen skræmmer
Stablede mælkekasser og høje træer ligger højt på pædagogernes topti over farlige legeremedier, viser undersøgelse.
Af: Gitte Rebsdorf
Mælkekasser er populære blandt børn i mange børnehaver, men blandt pædagogerne er det et af de mest frygtede legeredskaber, viser en repræsentativ undersøgelse, som BUPL har foretaget blandt landets cirka 60.000 pædagoger.
"Børnene elsker at stable dem. Det er meget enkelt. Men de vælter så nemt, og så risikerer vi, at der er et barn, som får en kasse i hovedet. Jeg har selv oplevet, at et barn mistede en mælketand på den konto. Heldigvis er det en tand, der kommer igen. Men mælkekasser kan være farlige legeredskaber og derfor mener jeg ikke, at de hører til på en legeplads. Det er vigtigt at legeredskaberne er godkendte," fortæller leder og pædagog Signe Høyrup Dam fra Nymose Børnehave i Gentofte, som også har deltaget i undersøgelsen.
At de grønne mælkekasser er genstand for mange drøftelser blandt pædagogerne, viser sig i de udtalelser, som nogle af pædagogerne er kommet med. Pædagogerne er blevet spurgt, om de mener, der er lege, som er for farlige til, at de kan tillades. Det mener 38 procent af pædagogerne, at der er. En af pædagogerne uddyber sit svar således:
" Vi har en mega diskussion på min arbejdsplads om mælkekasser, som jeg ved er et tema mange steder. Hos os må man højst stå på to kasser, og jeg bør vel tilslutte mig. Vi har ansvaret for børnene, men udfordringen er, at bevare et inspirerende miljø."
En anden leg, som ofte boner ud som farlig hos pædagoger, er klatring i træer eller klatring på andre høje genstande.
"Det er farligt at lade børn kravle alt for højt op i træerne. Med det mener jeg de helt tynde grene i toppen. Andre voksne vil dog gerne stoppe børnene, inden jeg vil," skriver en pædagog.
Som den sidste sætning vidner om, findes der ikke en facitliste over, hvilke lege der er farlige, og hvor grænserne går. Det er noget, pædagogerne selv må vurdere fra situation til situation. Når pædagogerne bliver spurgt, om de mener, at der er lege, som er for farlige til, at de kan tillades, er pædagogerne da også delt i spørgsmålet. Størstedelen, nemlig 38 procent svarer ja, det er der. Mens næsten lige så mange, nemlig 33 procent, svarer nej. 28 procent er i tvivl.
Men selvom det kan være svært at afgøre, om lege er farlige, er det muligt at gardere sig, mener Signe Høyrup Dam.
"På vores legeplads har vi et klatrestativ, som er meget højt. Men det er bygget, så de små børn ikke kan kravle i det, og på den måde behøver vi ikke at frygte for børnenes sikkerhed," fortæller lederen fra Nymose Børnehave i Gentofte.
Ellers er det lege med snore og reb samt lege af seksuel karakter og lege, hvor børnene kan skade hinanden, der hører til på listen over lege, der ikke er acceptable i børnehaverne.
Ifølge Ulykkesregisteret, som hører under Institut for Folkesundhed, sker der årligt i landets daginstitutioner omkring 20.000 skader, som bliver behandlet på skadestuerne. Et mindretal af disse, omkring 800, fører til hospitalsindlæggelse.
De legeredskaber, som børnene oftest kommer til skade med, er klatrestativer eller træer.

Det frygter pædagogerne
Børn&Unge har i en survey bedt pædagogerne skrive, hvilke lege eller 'legeredskaber' de er mest bange for, at børnene kommer til skade med. Her er de svar, som oftest gik igen:
• Stablede mælkekasser
• Høje træer eller klatrestativer
• Lege med snore og reb
• Doktorlege, som går over grænsen
• Når børnene er for voldsomme over for hinanden
• Sjippetove
• Slåskampe og fægtelege
• Spidse pinde
• Kast med brædder og sten
• Trampolin.