Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 05
BUPL mener: Nu er det nok
Vi må være med til at sætte en anden dagsorden!
Af: Lis Pedersen
I denne uge har BUPL annoncer i en række landsdækkende aviser, hvor vi slår fast, at nu er det nok. Det er nok med sparepolitikken over for daginstitutionerne, der kombineres med stadigt flere opgaver. Regeringen har pålagt kommunerne at spare
2,1 mio. ekstra i år, og det kommer utvivlsomt mange steder til at gå ud over vores område - selv om det i forbindelse med sidste folketingsvalg hed fra hele det politiske spektrum, at der skal investeres i kvalitet i daginstitutioner.
Det er kommet dertil, hvor vi må sige fra. Og vi må gøre det i fællesskab med baggrund i vores viden og erfaringer som professionelle pædagoger. Det er os, der ud fra diskussion af de dilemmaer, vi står over for, må stille krav og finde veje til at nå politikerne på både centralt og lokalt plan. Vi kan tydeligt se, at 2006 bliver et meget vanskeligt år, fordi de nye kommuner i løbet at dette år skal finde et fælles serviceniveau, som ikke må koste ekstra, og som derfor helt uundgåeligt kommer til at betyde yderligere forringelser på vores område.
Vi har derfor valgt at holde et landsdækkende politisk topmøde for tillidsrepræsentanterne i BUPL. Det er første gang i forbundets historie, vi inviterer alle de 5000 ITR-er til et fælles møde, og vi har store forhåbninger til, at dette møde - som holdes i Fredericia Messecenter 1. marts - kan være med til at udstikke retningslinjer for den fortsatte og helt nødvendige protest mod forringelserne. Vores udgangspunkt er de vilkår, der er for udøvelse af den pædagogiske profession, og vi må fastholde, at der er råd til at investere i bedre arbejdspladser for pædagogerne og dermed bedre vilkår for Danmarks børn og unge. Danmark har jo aldrig været rigere!
Det politiske topmøde skulle gerne medvirke til at skabe det pres, der er nødvendigt for at vende den politiske udvikling. Det forudsætter, at vi er fælles om dette pres, og at pædagogerne i de enkelte institutioner landet over sammen med pædagogerne i den politiske ledelse går ind i opgaven. Vi må over for forældrene tydeliggøre konsekvenserne af den førte politik. Vi må udvikle strategier sammen , og vi må overfor toppolitikerne stå fast på, at det er urimeligt fortsat at gøre budgetterne på daginstitutionerne til sparemål.
Som det hed på sidste weekends møde i Danmarks Sociale Forum - hvor også mange fra BUPL deltog - så er en anden verden mulig. Der er alternativer til den politik, som er dominerende i disse år, og topmødet i Fredericia skulle gerne være med til at pege på sådanne muligheder.
Vi må være med til at sætte en anden dagsorden!