Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Vi fik råd til to sponsorcykler
Et sponsorat gjorde det muligt for Børnehuset Kregme i Frederiksværk at købe nye ladcykler, så institutionen kan komme på flere ture rundt i området.
Af: Mikkel Prytz
Foråret skaber liv og glæde i mange daginstitutioner, men i Børnehuset Kregme har de glædet sig særligt meget til varmere tider. Institutionens afdeling på Præstesvinget i Frederiksværk har haft deres nye Christianiacykler stående vinteren over, og nu er det ved at være tid til, at pædagogerne skal ud at trampe i pedalerne på de nordsjællandske veje og cykelstier med ladet fuld af unger.
»Vi er en typisk pendlerinstitution, som ligger i udkanten af byen. Der er langt til alting, og vi har ikke så gode busforbindelser, så de nye cykler gør en stor forskel for vores muligheder for at komme ud, også på lidt længere ture,« fortæller leder Laila Thorsen.
De to ladcykler er sponseret af Friluftsrådet, som gav et beløb svarende til den ene cykel, hvis Børnehuset Kregme selv fandt midler til den anden.
»Hvis vi ikke havde fået sponsoratet, havde vi ikke købt cyklerne endnu, for de koster over 10.000 kroner stykket. Men på et tidspunkt, når der havde været penge til det, ville vi nok have gjort det alligevel på grund af vores beliggenhed,« slår Laila Thorsen fast.

Aktive forældre. Det var forældre bestyrelsen, der havde hørt om muligheden for at få et sponsorat gennem Friluftsrådet, og som tog initiativ til at søge støtte.
»Vi har en bestyrelse, der er meget aktiv i forhold til at skaffe institutionen det, vi k­unne tænke os, men ikke lige har råd til,« siger Laila Thorsen og fortæller, at forældrene i det hele taget bakker op om at søge sponsorater.
Aktuelt er bestyrelsen i forhandlinger med virksomheden Indu, der leverer en legeplads, mod at institutionen betaler virksomheden et beløb hver måned i syv år til vedligeholdelse af legeredskaberne. Det sker, efter at Halsnæs Kommune, som Børnehuset Kregme tilhører, har lavet en forsøgsordning på ni måneder, hvor institutioner kan indgå sådanne aftaler om nye legepladser.
Hvis sponsoraftalen falder på plads, kan Børnehuset Kregme købe ind for 125.000 kroner til den nye legeplads, som bliver leveret med reklameskilte fra forskellige virk­somheder.
»Det har været et stort forældreønske at få en reklamefinansieret legeplads. Vores egen forældrebestyrelse har gjort meget for at presse på over for kommunen, så den ville åbne for muligheden,« fortæller Laila Thorsen.
Nye muligheder. Børnehuset Kregme har fået klare retningslinjer af kommunen for, hvad der kan lade sig gøre, når det gælder sponsorater og reklamer i institutionen.
»Vi kan selvfølgelig ikke have reklamer for cigaretter og øl eller markedsføring ­rettet direkte mod børn. Og vi skal i det hele taget tænke over, om vi kan stå inde for de virksomheder, vi reklamerer for. Men hvis vi kan det, ser jeg ikke noget problem i et lille reklameskilt i hjørnet,« siger Laila Thorsen.
»Lige nu er ressourcerne rigtig stramme i daginstitutionerne. Selvfølgelig kan vi godt udføre vores pædagogiske arbejde med en pind og en sten, men støtten udefra gør, at vi kan tænke i nye muligheder og idéer, som ellers ikke kunne lade sig gøre,« tilføjer lederen.