Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
Inspiration. Trivsel styrker faglighed
Selvrespekten og kollegernes anerkendelse er vokset med trivsel som selvstændigt fag, vurderer både pædagogerne og ledelsen på Nyager Skole.
Af: Malene Mølgaard
Trivselstimerne på Nyager Skole er et resultat af folkeskolereformen, hvor understøttende undervisning og pædagoger i undervisningen blev introduceret. Efter et lidt forvirrende første år besluttede Nyager Skole at sætte trivsel på skemaet som et fag med mål og metoder for alle årgange fra 0. til 9. Klasse.
»Den understøttende undervisning var ikke defineret, men nu har vi selv defineret den og er blevet mere præcise på, hvad vi vil bruge tid til,« siger skoleleder Lau Hedegaard.
»Og vi har løst opgaven med, at pædagoger kan have en rolle i udskolingen,« slår han fast.
SFO-leder Lars Lund Jensen supplerer:
»Vi har sat trivsel på skemaet som et fag, hvor målene er, at eleverne får nogle dannelsesmæssige redskaber, som de kan bruge til at håndtere livskriser som pubertet og mobning og til digital adfærd.«

Mål giver mening. At have klare målbare mål er en stor tilfredsstillelse for mellemtrins-pædagog Brian Klaaby, som har trivselstimer i indskolingen på 3. klassetrin.
»Jeg kan rigtig godt lide mål, og her er målet vigtigt, for det handler meget om livsduelighed. Før blev vi pædagoger måske brugt til lidt brandslukning. Men når jeg i trivselstimerne præventivt kan arbejde med gruppedynamikker, giver det rigtig god mening. For uden trivsel er det svært at skabe læring,« understreger Brian Klaaby og tilføjer:
»Målene gør det også nemmere at arbejde tværprofessionelt, fordi jeg kan fremlægge dem for mine lærerkolleger. Jeg føler mig ikke mere så isoleret, og jeg oplever, at skellet mellem pædagoger og lærere er blevet mindre.«
I forhold til positionering mellem faggrupperne, så har trivselstimerne haft stor betydning, vurderer SFO-leder Lars Lund Jensen.
»Det er ikke læreren, der planlægger, mens pædagogerne bare er assistenter. Vi har nærmet os hinanden i et professionelt teamsamarbejde, fordi vi er blevet mere ligeværdige,« siger han.
»Både pædagoger og lærere er kompetente, men vi har forskellig viden, og vi ser børnene i forskellige kontekster. Vi pædagoger kan tage vores viden og det, vi observerer fra fritidsdelen, med over i undervisningen og tilbage igen,« siger SFO-lederen.
Brian Klaaby oplever, at trivselsundervisningen giver faglig stolthed.
»Vi har selv været med til at udvikle den. Bare det, at der står ’trivselstimer’ på skemaet, er et godt signal. Det er mit ansvar og mine kompetencer, der skal bruges her,« siger han.