Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 09
Skolereform. Kampagne skal gøre pædagoger synlige
BUPL slår et slag for de kvaliteter, pædagoger har i skolesammenhæng.
Af: Lene Søborg
En stærk karakter. Det er overskriften i en kampagne, som BUPL netop har søsat. Med underteksten, som også er hovedbudskabet:
’Børn har brug for pædagoger i skolen’. Et slogan, som BUPL’s formand, Henning Pedersen, argumenterer varmt for:
»Pædagoger kan bidrage med rigtig meget i folkeskolen. De kan se udviklingsmulighederne hos alle børn, sådan at de bliver så dygtige som muligt. De har samtidig et særligt øje for børn med svagere social baggrund, som vil blive styrket,« siger han i anledning af kampagnens start.
Den består blandt andet af annoncer, for eksempel her i Børn&Unge, lokale aktiviteter, nyheder om skole og pædagoger i pressen, aktiviteter på Facebook og på BUPL’s hjemmeside. Den skydes i gang, samtidig med at forhandlingerne om en skolereform for alvor tager fart blandt partierne på Christiansborg.
»Vi vil meget gerne fortælle både vores medlemmer og beslutningstagerne, at pædagogerne kan spille en afgørende rolle, når der skal skabes en ny og anderledes skole, især når det handler om socialt svage børn,« siger Henning Pedersen.
Kampagnen behøver ikke nødvendigvis at ramme børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S). Hun har konsekvent sagt, at pædagogerne skal spille en helt central rolle i fremtidens skole. Det kan man også læse i ministerens udspil ’Gør en god skole bedre’. Her står der blandt andet, at pædagogerne skal bidrage massivt til at give de såkaldte aktivitetstimer indhold.
Samtidig skal skoledagen gøres længere for alle børn, hvilket æder timer i SFO’en og andre fritidstilbud.

En bekymret formand. Mange pædagoger har udtrykt bekymring for fritidstilbuddenes fremtid, og blandt de bekymrede finder man også BUPL’s formand.
»Når skoletiden udvides, mindskes SFO-tiden. Når børn får mindre tid i SFO’en, får de mindre tid sammen med deres pædagoger. Det kan modsvares af, at pædagogerne får mere tid i skolen, men der er grund til bekymring, for der er meget på spil for pædagogerne her,« siger Henning Pedersen.
Sammen med sine politiske kolleger i forretningsudvalget og BUPL's embedsmænd arbejder han på højtryk – både foran og bag kulisserne – for at sætte pædagogerne på skoledagsordenen med budskabet fra kampagnen:
’Karakterer er ikke kun noget, man måler på en skala. Der er også mange karakterer i en skoleklasse. Pædagogernes opgave er at forene facit og kreativitet, så alle børn får en stærk karakter’.