Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 11
Etisk råd i støbeskeen
BUPL er kommet et skridt nærmere et etisk grundlag for pædagoger. Der er flertal i hovedbestyrelsen for et etisk råd, som skal holde etikdebatten i gang.
Af: Vibeke Bye Jensen
Hovedbestyrelsen diskuterede i slutningen af marts det oplæg til et etisk grundlag, som BUPL's medlemmer havde formuleret. Og der var stor opbakning til det grundlag, som hovedbestyrelsen blev præsenteret for.
Allan Baumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg og politisk ansvarlig for etikdebatten, mener, at det stadig kan være relevant at diskutere, hvilket ambitionsniveau, pædagogerne skal lande på.
"Skal der for eksempel stå, at 'vi arbejder for, at ...' eller 'vi skal sikre, at ...'. Det vil debatten frem til kongressen afdække," siger han.
Både blandt medlemmerne og i hovedbestyrelsen er der enighed om, at BUPL i forlængelse af et etisk grundlag skal have et etisk råd.
Allan Baumann mener, at det nu skal diskuteres, hvad et sådant råd skal lave.
"Skal det være et etisk råd, der tager interessante etiske problemstillinger op og sætter debatter i gang mellem medlemmerne? Eller skal det også være et råd, som træffer afgørelse i tvivlstilfælde eller i tilfælde, hvor der kan være tale om, hvorvidt en pædagog har optrådt etisk korrekt eller ej? Lige nu er det usikkert, hvad vi lander på, men der bliver under alle omstændigheder brug for et forum, hvor etikdebatten holdes i live," siger han.
Allan Baumann tror, at man i første omgang vil etablere et etisk råd, der kan være debatskabende. Derefter vil tiden vise, hvad rådet også kan bruges til.
"Hvis vi vedtager et etisk grundlag, er vi jo også forpligtet til at engagere medlemmerne i en debat. Det kan vi blandt andet gøre ved at have personer, der arbejder konkret med emnet og rejser spørgsmål af interesse for pædagogerne," siger han.
I april får alle medlemmer med Børn&Unge udsendt et debat­oplæg, som indeholder den foreløbige tekst til et etisk grundlag. Oplægget skal diskuteres blandt medlemmerne op til og på generalforsamlingerne, som løber af stablen i efteråret.
I oktober vil hovedbestyrelsen igen diskutere grundlaget. Ambitionen er, at der til kongressen i starten af december vil ligge et fuldt færdigt og gennemdiskuteret oplæg, som kan vedtages af de delegerede.
Det etiske grundlag vil også blive lagt på www.bupl.dk, samtidig med at det sendes ud i hæfte­form.