Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 01
Børn og unges trivsel under lup
Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet skal opbygge viden om, hvordan børns og unges trivsel kan forbedres. Også de helt små børn i vuggestuerne undersøges.
Af: Vibeke Bye Jensen
Det er indsatser i daginstitutioner og skoler, som kommer under lup, når et nyt forskningscenter om børns og unges trivsel ved Aarhus Universitet bliver etableret. Det sker med hjælp fra TrygFonden, der har bevilget 60 millioner kroner til det nye center. 10 forskningsprojekter, der alle handler om børns og unges trivsel, bliver tilknyttet centret. De første sættes i gang i løbet af 2013.
Professor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet skal stå i spidsen for centret. Han mener, at der er behov for en mere systematisk tilgang til de indsatser, der benyttes i dag.
»Det er ikke mangel på vilje, men mangel på viden om, hvad der virker, det skorter på,« siger han.

Trivsel i vuggestuer. Bente Jensen, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) bidrager med et projekt om, hvilke pædagogiske indsatser der virker i forhold til de 0-3-årige vuggestuebørn. Hun arbejder sammen med Dorte Blesses, leder af Center for Børnesprog, Syddansk Universitet. Deres fælles projekt sætter fokus på betydningen af den pædagogiske indsats for børns sproglige, kognitive og sociale kompetencer.
En tidlig indsats vil ikke mindst være til gavn for børn, der har sproglige forsinkelser eller sprogproblemer, og som ellers risikerer at være hægtet af for resten af livet. I Danmark er vi i en unik position i kraft af vores vugge­stuer, understreger Bente Jensen.
»En meget stor del af de danske børn passes fra en tidlig alder i vuggestue. Vuggestuen er derfor en oplagt ramme for en styrket indsats, og der er behov for at afprøve nye metoder, der kan kvalificere den pædagogiske praksis yderligere, ikke mindst i forhold til aktiv inddragelse af forældrene,« siger hun.

Læs om en ny ph.d.- afhandling om børns trivsel i artiklen ’Pædagoger er statister i børns trivsel’ på side 28.