Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
’Spillerum’ lærer børn at skelne. Sådan sætter I ord på omsorgen
Et samtaleredskab skal lære børn at kende bedre forskel på omsorg og overgreb. Pædagoger kan komme på gratis kursus i materialet.
Af: Steffen Hagemann
Hvordan kan man lære børn at skelne mellem omsorg og overgreb? Det giver samtaleredskabet ’Spillerum’ et bud på. Det findes i tre forskellige udgaver, efter alder og modenhed, og henvender sig til børn fra 3-14 år. ’Spillerum’ er udviklet til børn, der er i risiko for eller har været udsat for seksuelle overgreb, herunder børn, der er anbragt udenfor hjemmet eller har handicaps, men nu tilbyder Socialstyrelsen også materialet til pædagoger i dagtilbud. For at kunne bruge ’Spillerum’ skal du først have været på et kursus i, hvordan du skal gribe samtalerne an. Socialstyrelsen tilbyder gratis kurser.
»Man må ikke tro, at ’Spillerum’ kan afdække overgreb, for det
kan det ikke. Men det kan støtte barnet i sin evne til at skelne mellem omsorg og overgreb og er på den måde forebyggende,« siger lektor i klinisk børnepsykologi og autoriseret psykolog Katrine Zeuthen, der har udviklet materialet.

Hvad er ’Spillerum’?
»Det er ikke et spil. Det er svært at lave et spil om at sætte grænser og kommunikere, hvor man kan vinde og tabe. Det er heller ikke et pædagogisk materiale, hvor der er en rigtig måde at svare på. Det er et samtaleredskab, hvor vi er interesserede i, hvordan barnet forstår sig selv i forhold til billederne. Det rummer nogle meget åbne, neutrale billeder, så barnet kan projicere sin egen verden ind i dem. Billederne dikterer ikke en bestemt tolkning.«

Hvad er formålet med ’Spillerum’?
»Hele materialet handler om at barnet skal lære at skelne mellem omsorg og overgreb, herunder frivillighed og tvang, lyst og ulyst, fantasi og virkelighed, aktivitet og passivitet.

Hvorfor kan det ikke afsløre overgreb?
»Det er lavet til at forebygge. Det er svært at afsløre overgreb. Barnet forstår ikke, hvad det er, og kan ikke altid kommunikere det i en samlet figur, som den voksne får øje på. Men vores forskning viser, at børn, der har været udsat for overgreb, ofte vil beskrive billederne på en måde, der falder lidt ved siden af. Først og fremmest siger de meget mindre, de har sværere ved at beskrive re­la­tionerne og sværere ved at forholde sig til billederne.«

Hvordan kan pædagoger bruge det?
»Det vil være helt naturligt at bruge det til en aktivitet sammen med en gruppe børn. De pædagoger, vi har testet med det, har haft stor glæde af det, for børnenes samspil og roller blev tydeligere, og børnene lærer også, hvor grænsen går mellem mig og den anden person.«

Om spillerum
’Spillerum’ er et samtaleredskab, som er udviklet til at forebygge seksuelle overgreb. Materialet dækker alderen 3-14 år. Socialstyrelsen tilbyder gratis kurser for pædagoger i dagtilbud, næste gang den 21.-22. marts 2017.

Om psykologen
Katrine Zeuthen er ph.d. og lektor i i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og autoriseret psykolog.