Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 26
BUPL mener: Fordybelse i livet
Barndommen - og livet- bliver på denne måde reduceret til at handle om det næste, der kommer, i stedet for at handle om at skabe det gode liv og den gode barndom her og nu
Af: Henning Pedersen - medlem af forretningsudvalget
Howard Gardner har været i landet. Manden, som har igangsat en bølge i dansk pædagogik med sin teori om de mange intelligenser. Et af hans budskaber, som svar på hvordan man arbejder med de mange intelligenser, er fordybelse: "Når man fordyber sig i noget, sker der vidunderlige ting." Gardner understreger dermed, at børn lærer på forskellige måder, og at der ikke findes én rigtig metode for alle børn.
I forbindelse med oprettelsen af en førskoleklasse for fire-femårige på Køge Private Realskole er skolelederen citeret for følgende udsagn: "Jeg er ikke sikker på, at det handler om, at børnene skal have en masse indlært. Snarere om, at de skal have indarbejdet en skolekultur, så de får en rigtig god skolestart på en god og venlig måde." Sagt med andre ord, de fire-femårige skal i god tid forberedes på at skulle gå i skole. Man kan spørge sig selv, hvor mange år et barn skal have til at tilvænne sig skolekulturen. Hvor stor en del af barndommen skal bruges til at forberede sig på skolen? Det næste bliver vel, at vuggestuebørnene skal forberedes til børnehaven, at skolebørnene skal forberedes til arbejdslivet. Barndommen - og livet - bliver på denne måde reduceret til at handle om det næste, der kommer, i stedet for at handle om at skabe det gode liv og den gode barndom her og nu.
Vores samfundsmæssige velstand afhænger i stigende grad af vores evne til at udvikle nye ideer og ny viden, især set i lyset af globaliseringen. I den tidlige barndom skabes grundlaget for dannelsen af personlighed og identitet, bl.a gennem leg, eksperimenteren, nysgerrighed og kreativitet. Det fremmes ved et levende og rigt hverdagsliv sammen med andre børn og voksne. Set i et større perspektiv er det i virkeligheden den bedste måde at sikre fremtidens samfund på: At skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv i barndommen er en investering i fremtiden.
Barndommen er noget i sig selv, ikke en forberedelse til noget andet. Men hvis barndomslivet får lov at udfolde sig, i leg og i sociale fællesskaber, kan det skabe fundamentet for at kunne begå sig i livet - og i skolen. Derfor er der al mulig grund til at investere i et godt børneliv og herunder gode vilkår i de børneinstitutioner, hvor danske børn tilbringer en stor del af barndommen. Det handler om at skabe mulighed for at fordybe sig i livet her og nu.