Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 26
Lukkedage: Kommuner dikterer pædagogers ferie
Det går ikke kun ud over forældrene, at kommunerne indfører flere lukkeuger og lukkedage. Også pædagogerne bliver låst fast i forhold til egen ferie.
Af: Vibeke Bye Jensen
Pædagoger har ret til seks ugers ferie. Dejligt! Ligesom alle andre mennesker har pædagoger brug for at kunne koble af fra en stresset hverdag og et krævende arbejde. De har som alle andre brug for at kunne restituere sig sammen med deres egne familier.
Indtil nu har det været op til den enkelte institution at planlægge ferien, så alle så vidt muligt fik deres ønsker opfyldt, og så der stadig var et passende antal ansatte til at tage sig af de børn, der måtte være til stede.
Den går ikke længere. I en del kommuner kender man allerede til, at der lukkes mellem 2 og 21 dage om året. I forbindelse med den seneste sparerunde har 24 kommuner ifølge en BUPL-undersøgelse indført eller udvidet antallet af lukkeuger og lukkedage. Og ikke nok med, at de lukkede institutioner generer forældrenes mulighed for selv at bestemme, hvornår de skal holde ferie, så dikterer de også, hvornår pædagogerne kan holde ferie.
Det er mange pædagoger stærkt utilfredse med. Det giver dem nemlig både problemer i forhold til deres egne familier og til at få sommerferieperioden til at hænge sammen i institutionen.
Lis Pedersen, medlem af BUPL's forretningsudvalg, mener, at det stigende antal dage, som arbejdsgiverne tvinger pædagogerne til at holde ferie i, har mange uhensigtsmæssige og negative konsekvenser.
"Det øgede antal af lukkeuger og lukkedage er en kamufleret nednormering, som går ud over de medarbejdertimer, man har til rådighed resten af året. Det går ud over børnene, fordi pædagogerne har færre ressourcer til at udføre det pædagogiske arbejde. Desuden går lukkeugerne også ud over pædagogernes arbejdsmiljø, fordi pædagogerne ikke som tidligere kan planlægge ferieperioderne, så de har mulighed for at få ferie, når de har behov for det i forhold til egen familie. Det går ud over medarbejdernes trivsel," siger hun.

Ikke klynkeri. Lis Pedersen mener ikke, at det er klynkeri fra pædagogernes side, når de ikke er glade for, at kommunerne tvinger dem til at holde ferie på bestemte tidspunkter.
"Nogle vil måske sige, at det har industriarbejderne levet med i mange år. Ja, men det har også altid givet store problemer, som ikke bliver mindre af, at man nu indfører noget lignende på institutionsområdet. Faktisk er man jo gået væk fra at lukke fast i tre uger på mange industrivirksomheder, fordi det har givet medarbejderne problemer med at kunne holde ferie med deres familie," siger hun.
Det kan give meget uro på arbejdspladserne, når man skal få ferieplanlægningen til at gå op. Desuden skal pædagogerne også stå for skud, når forældrene lufter deres utilfredshed. Lis Pedersen mener, at feriens herlighedsværdi er faldet betragteligt.
"Man skaber alt for meget utilfredshed blandt medarbejderne, fordi de ikke kan få ferie, når deres ægtefælle kan, når de kan låne et gratis sommerhus, eller når deres familie i Jylland har ferie. Det har man hidtil kunnet finde ud af at tage højde for i institutionerne. Men når man fastfryser noget, så bliver fleksibiliteten mindre," siger hun.

Det er frihedsberøvende. I Høje-Taastrup Kommune vil man sandsynligvis fremover lukke alle institutioner i mindst en uge i sommerferien. Lige nu er uge 28 i spil, men det ligger ikke fast endnu. Uanset hvilken uge det bliver, falder det ikke i god jord hos pædagogerne i Vuggestuen Bamsen, at kommunen vil bestemme over endnu mere af deres ferie, end de gør lige nu, ved at have lukket seks enkeltdage og i dagene mellem jul og nytår.
Marianne Joldersma bor i Køge, og der er hendes børns institutioner lukket i uge 29 og 30. Hvis hendes arbejdsplads så lukker i uge 28, er hele hendes sommerferie bestemt af andre end hende selv. Problemerne forværres yderligere, hvis hendes mand ikke kan få ferie på samme tid, eller hvis hun ikke selv kan få ferie, når hendes børns institutioner har lukket. Det kan nemlig godt komme til at knibe med, at alle ansatte i Vuggestuen Bamsen kan få ferie i sammenhæng med uge 28.
"Sammen med de andre lukkedage vil det efterhånden blive mange uger, jeg ikke selv har råderet over. Jeg ved godt, at kommunen har ret til at tilrettelægge det sådan, men udover, at det er problematisk i forhold til mine børn, så synes jeg, at det er lidt frihedsberøvende, at jeg ikke kan få ferie, når jeg gerne vil," siger hun.
Pia Remby Hansen får svært ved at holde ferie sammen med sin mand, som på sin arbejdsplads ikke kan få ferie i skolernes sommerferie, fordi de ikke mere har skolesøgende børn hjemme.
"Så det rammer i allerhøjeste grad mit privatliv, at Høje Taastrup Kommune vil bestemme over yderligere en uge af min ferie. Børnenes ferie vil jo også blive koncentreret omkring den uge, og derfor vil der være flere børn i institutionen senere på sommeren, og så skal jeg ikke regne med at få ferie uden for skolesommerferien sammen med min mand. Jeg har brug for ferien til at slappe af i fra et hårdt job, og det er ikke det samme, at jeg skal holde ferie, når nogle andre bestemmer det," siger hun.

Så mange kommuner har lukkeuger/lukkedage
Projekt Børnepasnings optælling af kommuner med lukkeuger og lukkedage i august i år viste, at i 2010 har 65 kommuner lukket fra 2 til 21 dage om året.
BUPL's optælling efter de besparelser, der indtil videre er opgjort, viser, at 24 kommuner enten vil indføre lukkeuger eller forhøje antallet af lukkeuger.
I mange kommuner er der nu fast en, to, tre og helt op til fem lukkeuger i sommerferien, og derudover skal pædagogerne bruge af deres ferie, når kommunerne i varierende omfang lukker institutionerne juleaftensdag, nytårsaftensdag, i dagene mellem jul og nytår, de tre hverdage før påske og fredag efter Kristi himmelfartsdag.

Arbejdsgiveren bestemmer over din ferie
Ferieoptjening og ferieafvikling reguleres i ferieaftalen, indgået mellem KTO og Kommunernes Landsforening. Den kan forhandles ved overenskomstforhandlingerne. Her et uddrag af aftalen:
• Den ansatte har ret til seks ugers ferie.
• Arbejdsgiveren - kommunen - har ret til at disponere over fem ud af de seks ugers ferie.
• Den ansatte har ret til tre ugers samlet ferie (hovedferie) i perioden fra 1. maj til 30. september (ferieperioden).
•Arbejdsgiveren skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker.
•Arbejdsgiveren skal varsle placeringen af ferien så tidligt som muligt, dog seneste tre måneder, før hovedferien begynder.
• Arbejdsgiveren kan bestemme, at den ansatte skal holde ferie mellem jul og nytår.