Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 06
TEMA. INKLUSION: Forskning. Guldet skal ud i daginstitutionerne
Specialinstitutionernes viden og ekspertise kan komme mange flere børn til gavn, hvis institutionerne indgår i samarbejder om vidensdeling med lærere og pædagoger i de almindelige tilbud, viser forskningsprojekt.
Af: Marie Bille & Anne Anthon Andersen
Børn med særlige behov og udfordringer kan få en bedre hverdag i folkeskolen, hvis SFO'ens pædagoger, folkeskolens lærere og PPR-medarbejdere indgår i et praksisnært samarbejde med specialinstitutionernes lærere og pædagoger.
Der er nemlig udviklet en solid faglig viden og praksis i specialinstitutionerne, og den viden kan komme mange flere børn til gavn gennem samarbejder med institutioner og skoler på normalområdet.
Det konkluderer forskere fra RUC i rapporten ’Projekt Sundhedsfremmende Pædagogik i Hverdagskulturen’.
»Specialinstitutioner har udviklet deres praksis og kvalitet igennem mange år, men de har været isoleret. Bare det, at de begynder at kommunikere med hinanden og udvikle viden og erfaring, er interessant. Dernæst er der bud efter dem i og med, at man sætter en inklusionsdagsorden politisk. Så det gælder om at få dem i spil,« siger lektor og leder af forskningsprojektet Jesper Holm fra RUC.

Vidensdeling. Efter projektets afslutning har institutionerne indgået forskellige typer af samarbejder, der sikrer, at deres viden og erfaring kommer i spil til gavn for børn og unge der, hvor de er i fremtiden.
Specialinstitutionen Sigrid Undset i Kalundborg samarbejder for eksempel med folkeskolerne i kommunen, og Marjattas uddannelsescenter og seminarium er i gang med et samarbejde med UC Sjælland om den nye pædagoguddannelse.
Det giver god mening, for meget specialpædagogisk viden er ikke nedskrevet i bøger, men forankret i den erfaring og ekspertise, som er opbygget i specialinstitutionerne gennem mange år.
Den erfaring skal beskrives og bredes ud i takt med, at flere og flere børn flytter fra specialtilbud til inklusion i de almindelige dagtilbud og skoler, mener Jesper Holm.
»Guldet ligger derude. Det gælder bare om at hente det. Inklusion fordrer virkelig nye typer af indsatser, og det er et spørgsmål om at organisere sig på en anden vis og at skabe nye praksisfællesskaber, vidensnetværk og erfaringsgrupper,« siger han.

Om forskningsprojektet
’Projekt Sundhedsfremmende Pædagogik i Hverdagskulturen’ er blevet til i et partnerskab mellem tre specialinstitutioner for børn og unge med handicap: Skolehjemmet Marjatta, Himmelev Behandlingshjem og Specialcenter Sigrid Undset samt forskere fra Center for Sundhedsfremmeforskning (CSUF) på Roskilde Universitet.
Formålet har været at udvikle erfaringsbaseret, forskningsbearbejdet viden om god sundhedsfremmende pædagogisk praksis i de tre institutioners hverdagskultur. Projektet er finansieret af Region Sjælland, Trygfonden, RUC og de tre specialinstitutioner.