Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 13
BUPL mener: Deltag i etik-debatten
Skal det være et løfte, der afgives ved et særligt ritual?
Af: Flemming Brøgger Andersen
BUPL skal udarbejde et etisk grundlag for pædagoger. Det besluttede kongressen sidste år efter en debat, hvor næsten 1000 pædagoger deltog.
Nu skal det etiske grundlag så formes og formuleres, og det skal så mange som muligt være med til. Vores rettesnor er, at mindst halvdelen af pædagogerne - godt 30.000 - skal deltage i den proces.
Etik er en integreret del af enhver profession, der har med mennesker at gøre, hvilket ikke mindst gælder for pædagogisk arbejde. Alle pædagoger træffer dagligt afgørelser, der har større eller mindre etiske dimensioner.
Derfor er det vigtigt for BUPL, at et etisk grundlag afspejler medlemmernes virkelighed, ønsker og behov, og at det tager udgangspunkt i deres dagligdag.
Det handler især om, hvad et sådant grundlag skal indeholde. Etikken rejser en række spørgsmål om, hvordan vi ideelt set bør behandle hinanden, og beskæftiger sig som sådan med vores forestillinger om godt og ondt, rigtigt og forkert.
Det handler også om formen. Skal det være et professionsideal, som vi for eksempel kender det fra lærerne? Eller skal det være et løfte, der afgives ved et særligt ritual, som vi kender fra lægerne?
Endelig handler det om, hvordan grundlaget skal bruges. Skal det for eksempel give sanktioner, hvis man handler i strid med det?
Personligt er jeg ikke fortaler for deciderede sanktioner, men jeg synes, et etisk grundlag bør kunne bruges til at evaluere den pædagogiske indsats, både hos en selv og hos kollegerne. For mig er det vigtigt, at grundlaget både kan støtte den enkelte i det praktiske arbejde og være et ideal, man ønsker at leve op til.
Men det handler som nævnt ikke kun om, hvad jeg eller andre i BUPL's etablerede organer foretrækker. Det handler i første række om at finde ud af, hvad pædagogerne foretrækker.
Jeg vil anbefale alle at tage udgangspunkt i debatoplægget, der blev sendt ud med sidste nummer af Børn&Unge. Det kan også hentes på www.bupl.dk/etik. Find nogle kolleger og snak nogle af problemstillingerne igennem.
Jeres overvejelser og konklusioner kan I bringe videre på lokale møder, som vil blive arrangeret over hele landet i løbet af efteråret. Her opsamler vi ønsker, behov, argumenter og forbehold, så de kan indarbejdes i den endelige sammenskrivning og formulering.
Vi har samlet inspiration og debatoplæg på hjemmesiden www.bupl.dk/etik. Her vil du også kunne holde dig orienteret om kommende arrangementer og løbende statusopdateringer på arbejdet med det etiske grundlag.
Jeg ønsker alle en god og inspirerende debat.