Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Fuld fart på etikdebat i det jyske
Af: Lene Søborg
Pædagogernes hverdag rummer masser af etiske dilemmaer. Nogle er større og mere komplekse end andre. Overalt i landet giver det grobund for diskussioner. I Hirtshals sætter de nu ekstra fut i debatterne med et nyt BUPL-støttet projekt.
Her er et eksempel på et af de dilemmaer, som bliver vendt og drejet, når alle pædagoger fra områdets vuggestuer og børnehaver får tilbud om at debattere:
’Børnehaven modtager jævnligt brugt børnetøj fra forældrene, og det har børnehaven liggende som ekstra skiftetøj. En gang imellem gennemgår pædagogerne tøjet og det, der er meget slidt, bliver smidt ud. Men mange gange er der også tøj, der knap ser ud til at have været brugt. Det får en dag en pædagog til at tænke, at noget af det tøj kunne gøre mere gavn hjemme hos en udsat familie med et barn i børnehaven end som skiftetøj i selve børnehaven. Men hvordan vil forældrene opfatte det tilbud? Kan det gode samarbejde blive sat over styr? Vil forældrene føle sig specielt udset til at være trængende? Og hvordan reagerer de på det? Hvad skal pæda­gogen gøre?’
Pædagogerne vil fra januar 2015 og frem til august 2015 mødes til i alt syv etikmøder. Her skal der være plads til både diskussion og refleksion blandt pædagogerne selv. Samtidig vil flere eksperter holde indlæg, som skal sætte gang i tanker, overvejelser og samtidig give pædagogerne værktøjer og metoder til at overveje forskellige løsninger på et dilemma eller en konflikt.
Projektet er støttet af BUPL med 99.750 kroner, mens University College Nordjylland (UCN) bidrager med eksperter. Hjørring Kommune har betalt en del af de timer, som pædagogerne bruger på etikmøderne.
Det er meningen at projektet skal munde ud i en rapport med erfaringer og evalueringer, som blandt andet skal bruges på UCN til de studerende på pædagoguddannelserne.

BUPL’s etiske grundlag for pædagoger

BUPL har et professionsetisk grundlag for pædagoger, som er et fælles værdigrundlag. Det etiske grundlag viser, hvilke værdier pædagoger mener er væsentlige i arbejdet med børn, unge og deres familier. Et fælles professionsetisk grundlag bruges til at kvalificere dialoger og overvejelser om etiske udfordringer i pædagogisk arbejde.
 Læs mere om BUPL’s etiske grundlag og det etiske råd på bupl.dk