Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 26
Fælles hovedbestyrelsesmøde; Fusionstog til tiden
Selv om tiden er knap, sker der ingen ændringer i køreplanen. Senest 26. november vides det, om fusionen mellem BUPL og Pædagogisk Medhjælper Forbund bliver til noget
Af: Ivan Enoksen
Forbundsformand Bente Sorgenfrey stillede i sidste uges Børn&Unge spørgsmål ved holdbarheden af den tidsplan, som er lagt ind i fusionsprocessen. Anledningen var, at "fusionspakken" med den fuldstændige beskrivelse af, hvordan et nyt fællesforbund skal se ud og fungere, først er klar til at blive åbnet et par uger før de lokale generalforsamlinger i efteråret. Her er det, at medlemmerne vælger delegerede til den ekstraordinære kongres, hvor der, for at fusionen kan blive sendt til urafstemning, skal være et ja-flertal.
Den udsættelse, som kunne have skaffet mere tid til debatten og oplysningsarbejdet, bliver der dog ikke noget af. På et fællesmøde i sidste uge for de to forbunds hovedbestyrelser blev det, blandt andet med Bente Sorgenfreys velsignelse, vedtaget at fastholde tidsplanen. Selv om planen er stram, så er den ikke strammere, end at den godt kan holde, var der enighed om. Mange var desuden bange for, at en udsættelse kunne føre til, at debatten vandede ud.
Selv om "fusionspakken" først er endeligt på plads, det vil sige politisk godkendt, i starten af september, gav hovedbestyrelserne grønt lys for, at medlemmerne præsenteres for fakta om det nye forbund, efterhånden som disse bliver klarlagt af de dertil etablerede arbejdsgrupper. Det formodes, at det allermeste bringes på plads hen over sommerferien.
Den fastholdte tidsplan indebærer, at der holdes ekstraordinær kongres 1. november, at der i perioden 5.-26. november gennemføres urafstemning, og at der 13. december holdes stiftende kongres i det nye forbund, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for fusionen.