Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 33
BUPL mener: Tid til pædagogik
God tid i pædagogisk arbejde betyder, at der er nok af den, men også at den bruges godt. Til at skabe magiske øjeblikke, hvor tiden står stille, mens engagerede børn og pædagoger fortaber sig i nuet.
Af: Henning Pedersen - hovedkaserer
"Hvor blev tiden af", tænker man nogle gange, når man har været dybt engageret eller optaget af en bestemt ting. Man har "glemt tiden", og man kan have en oplevelse af, at "tiden er sat i stå". Børn oplever det hele tiden, når de fordyber sig i en leg. Så siger vi voksne på et eller andet tidspunkt, at "nu er tiden gået", eller "nu er det tid til noget andet". Til stor forundring for børnene for de vidste jo ikke, at deres leg var tildelt en bestemt tid. Det var uden betydning, det var legen og ikke tiden, der styrede deres handlinger, de var "uden for tiden". De har endnu ikke lært den moderne forståelse af rationel eller kronologisk tid, som styrer voksenverdenen.
Sådanne intense øjeblikke af fordybelse opleves som om, tiden bliver sat i stå, eller som om tiden bliver væk. I det pædagogiske arbejde er det en vigtig opgave at give plads til sådanne magiske øjeblikke af oplevelser og engagement.
Men at tiden er blevet væk opleves også meget bogstaveligt i daginstitutionerne, som om "nogen" har stjålet tiden. Og at oplevelsen af tidsrøveri er reel, kan man konstatere, når man kigger på hverdagen i institutionerne i dag. "Tid er penge", siger man, og tiden er blevet fjernet helt kontant fra institutionerne i form af normeringsforringelser ved indskrivning af 70.000 ekstra børn uden ekstra personale siden 1990. Tiden i institutionerne er blevet "besat" af en lang række udefra kommende opgaver, for eksempel krav om dokumentation, virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner, lønsums-styring og lønforhandlinger. Flere undersøgelser viser, at pædagoger i daginstitutioner kun bruger cirka halvdelen af arbejdstiden sammen med børnene. Resten bruges på for eksempel forældresamarbejde, møder med kommunen, praktisk arbejde, ferie og sygdom.
Tid har flere betydninger i det pædagogiske arbejde. Mindre tid til at være sammen med børnene betyder også mindre tid til intense øjeblikke af oplevelser og fordybelse. I romanen "De måske egnede" beskriver Peter Høeg tiden: "Tid er et felt af sprog, farver, lugte, kropssansninger og lyde, et felt i hvilket man lever sammen med verden, et instrument til at ordne og begribe verden med, en af årsagerne til at man kan overleve".
God tid i pædagogisk arbejde betyder, at der er nok af den, men også at den bruges godt til at skabe magiske øjeblikke, hvor tiden står stille, mens engagerede børn og pædagoger fortaber sig i nuet.
Vi vil have tiden tilbage, så vi kan sætte tiden i stå, mens tiden går!