Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 03
Pædagoger er glade for deres arbejde
Langt de fleste pædagoger er glade for deres arbejde, viser en ny undersøgelse, som også dokumenterer, at sammenlægningen af kommuner ikke har gjort pædagogerne mindre tilfredse.
Af: Johan Rasmussen
Hvis du er pædagog og glad for at gå på arbejde, er du helt normal. En ny, stor undersøgelse fra Anvendt Kommunalforskning (AKF) om offentlige ansattes tilfredshed viser, at 90 procent af pædagogerne enten er overordentligt tilfredse, meget tilfredse eller ganske enkelt tilfredse med deres arbejde. Undersøgelsen viser, at langt de fleste offentligt ansatte er tilfredse med deres arbejde.
Undersøgelsen, hvor lidt over 3000 offentligt ansatte har deltaget, er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2006. Resultaterne af de to undersøgelser er stort set identiske, og det, mener seniorforsker og konstitueret forskningschef Ulf Hjelmar i AKF, er bemærkelsesværdigt.
"I de sidste tre år er der sket mange ting for offentligt ansatte, ikke mindst med kommunalreformen, men undersøgelsen viser, at ændringerne ikke har grebet ind i hverdagen for pædagogerne," siger Ulf Hjelmar.
Pædagogerne er godt tilfredse med deres arbejde, men når de bliver spurgt ind til enkelte forhold om deres arbejde, viser det sig, at de ikke kun er begejstrede. De er faktisk en anelse mindre tilfredse end den gennemsnitlige offentligt ansatte. Bliver de spurgt om tilfredsheden med enkelte dele af jobbet, er de mindst tilfredse med lønnen, tidspresset og det fysiske arbejdsmiljø.
"Pædagogerne eller de andre offentligt ansatte er dog samlet set ikke utilfredse med disse forhold, de er mindre tilfredse. Når tidspresset ligger lavere på skalaen, hænger det nok sammen med, at pædagoger vil levere faglig kvalitet, og hvis de ikke føler, de kan det på grund af tidspres, giver det mere utilfredshed," siger Ulf Hjelmar.
Det, som gør offentligt ansatte heriblandt pædagoger mest tilfredse, er samarbejdet med kolleger og tryghed i ansættelsen.