Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 35
Nedskæringer; Kampen fortsætter
Pædagogerne i Århus er frustrerede over, at deres protester ikke førte til en genforhandling af kommunens budget, men de er også stolte over, at de stod sammen. Lige nu samler de kræfter til at fortsætte kampen mod nedskæringerne
Af: Anni Lyngskær
"Genåbn forliget" og "Kvalitet eller opbevaring?" står der på nogle af bannerne, som pædagogerne i Århus malede, da konflikten begyndte tilbage i september måned, og de hænger stadig på institutionernes mure og stakitter.
Pædagogerne sørger atter for børnenes trivsel og udvikling i Århus' institutioner, selvom politikerne holder fast i massive nedskæringer på børne- og ungeområdet. I alt 276 millioner kroner skal spares over de næste tre år.
Det har fået flere pædagoger i Århus til at overveje deres fremtid i faget, deriblandt pædagog på Byggelegepladsen Skrænten, Berit Hammer:
"I de stille stunder tænker jeg da over om, jeg vil være pædagog på de her betingelser," siger hun.

Handicappede kræver tid. Nogle af de markante ændringer, der kommer med det nye budget, betyder, at fritidshjem, byggelegepladser og de særlige 0-14-års institutioner forsvinder. Det har skabt voldsom frustration hos de pædagoger, der arbejder på netop den slags institutioner. Det lyder samstemmende fra alle, Børn&Unge har talt med, at pædagogerne slet ikke forstår, hvorfor en hel kultur, der er bygget op gennem en lang årrække fra den ene dag til den anden, bliver revet væk under dem. Desuden er pædagogerne bange for, hvad der skal ske med de handicappede børn. Over en årrække har Århus Kommune opbygget institutioner, hvor der også er plads til handicappede børn mellem de mere almindelige børn. Med færre hænder har pædagogerne svært ved at se, hvordan de skal leve op til kommunens krav.
"Vi har knap tid til at udfylde papirerne om de handicappede børns udvikling og fremtid i dag. Hvis de skærer yderligere, kommer det til at gå udover den tid, vi tilbringer med normalbørnene," siger Susanne Dall, pædagog på Fritidshjemmet Skovvang.

Forlader jobbet. Et af de første steder, hvor arbejdsnedlæggelserne blev en realitet, var på Fritidshjemmet Myrhøjen i Skødstrup. Flere af pædagogerne der ville gerne have fortsat strejken, netop fordi den endnu ikke konkret har ført til ændringer i budgettet. I stedet for har to pædagoger allerede nu taget konsekvensen af besparelserne og stopper på fritidshjemmet. 29-årige Sara Kistrup har fra 1. november fået job på en døgninstitution på Djursland, der i hvert fald i denne runde ser ud til at slippe for nedskæringer. Hun mener ikke længere, at hun kan udføre det arbejde, hun er uddannet til. Også 36-årige Elin Andersen stopper på fritidshjemmet, hun vil læse pædagogisk psykologi på DPU fra 1. september 2007.

Frustrationer og stolthed. På trods af Århus-pædagogernes massive protester, kom der ikke noget konkret ud af arbejdsnedlæggelsen. Det har efterfølgende skabt blandede følelser hos de involverede pædagoger. Frustrationer over ikke at blive hørt går igen hos de fleste, men også stolthed over, at velfærden er blevet sat på dagsordenen, præger de pædagoger, Børn&Unge talte med.
"Det har været det værd, men jeg føler ikke, at jeg konkret har fået noget ud af det, tallene har jo ikke ændret sig, men jeg håber, at der kommer så mange efterdønninger af den generelle velfærdsdebat, at det bærer noget med sig på længere sigt," siger Susanne Dall.
Lars la Cour Belling, pædagog på Fritidshjemmet Grundtvigsvej i Viby, er tilfreds med indsatsen.
"Det har været det værd, og jeg ville gøre det om igen. Målet var selvfølgelig at få politikerne til at bevare fritidshjemmene, som de er i dag. Det lykkedes ikke, men vi har skabt noget helt andet og meget stort. Forældre, der ikke plejede at tale sammen, har dannet netværk, og det samme gælder pædagogerne. Der er blevet skabt en faglig nysgerrighed om, hvordan man gør tingene andre steder. På længere sigt tror jeg, det skaber et samarbejde i distrikterne," siger han.

Protesterne fortsætter. Selvom pædagogerne er i arbejde igen, fortsætter protesterne. Hver onsdag når politikerne holder byrådsmøde, mødes medhjælpere og pædagoger foran rådhuset for at synge protestsange, ligesom de gjorde under strejken.
Pædagogerne i aktionsgruppen samler lige nu kræfter, og efter efterårsferien går de i gang med at arrangere aktioner igen.
Den 24 dage lange konflikt har taget hårdt på pædagogerne. Flere fortæller, at de var mere trætte end normalt, og pædagog på Fritidshjemmet Myrhøjen, Thomas Buhl forklarer, at hans lunte under konflikten var kortere end normalt.
"Bare sådan noget med at komme til at vælte et glas vand kunne få mig til at fare helt op."
Kampånden er ved at vende tilbage til Bodil Guld og Berit Hammer, der begge arbejder på Byggelegepladsen Skrænten, der ikke skal eksistere længere, når det nye budget træder i kraft. Alligevel er håbet ikke opgivet endnu.
"Det kan simpelthen ikke passe. De skal ikke få lov at lukke det her sted," fastholder Bodil Guld. Og Berit Hammer bakker op:
"Vi bliver nødt til at kæmpe for det her sted. Det er vores hjertebarn, vi har været med til at bygge det hele op for otte år siden."


Det koster strejken

Pædagogerne får ikke løn under strejken, og desuden skal de betale en bod, fordi det var en overenskomst-stridig arbejdsnedlæggelse.
I strejkens første 12 dage kostede det 40 kroner i timen, derefter kostede det 70 kroner i timen, fordi arbejdsretten pålagde de strejkende en skærpet bod.
For en fuldtidsansat, der har strejket i hele perioden, koster boden 6.660 kroner. Boden er ikke fradragsberettiget.
Michael Berner, advokat i BUPL, vurderer, at konflikten i Århus risikerer at løbe op i et tocifret millionbeløb i bod.


Susanne Dall, 27 år
Pædagog på Fritidshjemmet Skovvang.
Strejkede fra den 14. september til den 6. oktober 2006.
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Vilje. Hvis man skal se positivt på det, er det den vilje, der har været. Men også opbakningen fra forældre og samtlige pædagoger, det har været en fælles kamp, hvor alle områder har været med."


Berit Hammer, 49 år
Pædagog på Byggelegepladsen Skrænten.
Strejkede fra den 13. september til den 6. oktober 2006.
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Succes og faglig stolthed. Det er med mere stolthed i stemmen, at jeg nu fortæller, at jeg er pædagog, og jeg bliver også mødt anderledes af omverdenen. Vi tog ansvar og gjorde noget, det er jeg stolt over. Især også over mine unge kollegaer og de pædagogstuderende, der har været med hele vejen."


Elin Andersen, 36 år
Pædagog på Fritidshjemmet Myrhøjen.
Strejkede fra den 13. september til den 6. oktober 2006.
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Massiv og frustrerende. Massiv fordi der har været opbakning fra borgere i hele Århus og frustrerende, fordi der i sidste ende ikke er kommet noget ud af det."


Louise Krabbe, 29 år
Pædagog i Vuggestuen Thunøgade.
Forældreblokade fra den 19. til 25. september og strejkede fra den
26. september til den
6. oktober 2006.
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Fandenivoldskhed og frustrationer. Vi har haft en særlig samhørighed, men det er da frustrerende ikke at blive hørt, det har fyldt rigtig meget."


Lars La Cour Belling
Pædagog på Fritidshjemmet Grundtvigsvej, Viby.
Strejkede fra den
13. september til den
6. oktober 2006.
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Solidaritet, faglig stolthed og indre styrke. Vi har bevist, at ordet solidaritet stadig eksisterer, og pædagogerne har vist deres indre styrke ved selv at tage ansvar i den her konflikt."


Sara Kistrup, 29 år
Pædagog på Fritidshjemmet Myrhøjen.
Strejkede fra 13. september til den 6. oktober 2006
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Frustration, faglighed og trist. Det var frustrerende ikke at blive hørt. Til gengæld har vi stået sammen som en flok, men det er også trættende, fordi vi ikke konkret har fået noget ud af det."


Linda Krüger, 53 år
Souschef i 0-14 års integreret instituion i Malling.
Strejkede fra den 13. september til den 18. september, derefter forældreblokade fra den
19. september til den 22. september og strejkede igen fra den 25. september til den
6. oktober 2006.
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Lærerigt og Kampånd. Jeg var med i aktionsgruppen, og det har været ekstremt lærerigt at finde ud af, hvordan man bygger sådan noget op. Hvordan de i et distrikt stillede sig ud til indfaldsvejene med bannere, og det hurtigt bredte sig til andre steder. Og hvordan den nye teknologi virker, vi sendte bare en gruppe-sms, og så dukkede alle op til det aftalte."


Bodil Guld, 48 år
Pædagog på Byggelejepladsen Skrænten.
Strejkede fra den 13. september til den 6. oktober 2006
Med hvilke ord vil du beskrive denne konflikt?
"Oprør. Vi har gjort oprør. Der er nogen, der skal vise, at den vej, vi går nu, er forkert. Det handler om de værdier, vi har i vores velfærdssystem. Debatten skal handle om vores børn og ældre, hvad det er, vi vil med dem."