Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 17
32 udsatte unge: Kan en mentor hjælpe?
I Holbæk er pædagog Tina Veron med i et forsøg, der skal dokumentere effekten af at give unge uden job og uddannelse en mentor.
Af: Trine Kit Jensen
Hvilken forskel gør det, hvis unge kontanthjælpsmodtagere får en mentor? Det bliver nu undersøgt i et forsøgsprojekt. I 13 kommuner deltager 200 unge i alderen 18-29 år. Fælles for dem er, at de ikke har en kompetencegivende uddannelse og slås med andre problemer end ledighed. Alle får den sædvanlige hjælp i jobcenteret, men halvdelen får også tilbudt en mentor i op til et år.
»Mentorerne skal stå for en håndholdt indsats, som jobcenterkonsulenterne ikke har tid til at levere. De ser kun de unge til samtaler hver eller hver tredje måned, mens mentorerne vil have kontakt til dem mindst én gang om ugen. Samtidig er mentorerne ikke myndighedspersoner, og det giver bedre forudsætninger for at vinde de unges tillid,« siger Amalie Maj Sommer, mentorkoordinator og projektansvarlig i Holbæk Kommune.

Find den rigtige vej. Arbejdsmarkedstyrelsen står bag forsøget, som gik i gang midt i august. Holbæk Kommune har ansat fem mentorer, alle med socialfaglig eller pædagogisk baggrund. Én af dem er socialpædagog Tina Veron, som har arbejdet med udsatte unge i mange forskellige sammenhænge.
For hende har det været en væsentlig motivation for at søge jobbet, at der er tale om et forsøg, hvor resultaterne af indsatsen både med og uden mentorstøtte bliver målt.
»Det er vigtigt, at vi som samfund ser nærmere på, hvad der er den rigtige indsats i forhold til de her unge. Herunder også, hvem der kan profitere af en mentor, og hvem vi skal finde andre løsninger til,« siger hun.
Tina Veron er mentor for 20 unge, der for eksempel kæmper med bolig­problemer eller hashmisbrug. De kan også have en ADHD-diagnose eller slås med angst og ensomhed. Mange har ikke et familienetværk, og fra folkeskolen kan de have utallige nederlag med i bagagen.

Styrke troen på livet. Mentoropgaven består blandt andet i at hjælpe de unge med at søge bolig, gå med til studievejlederen på VUC, finde håndværksmestre, der vil tage dem ind – og eventuelt skabe kontakt til et misbrugscenter. Derudover handler det om at få skabt en relation, der får de unge til at vokse.
»Grundlæggende skal vi give dem en tro på, at de selv er i stand til at håndtere deres liv, og at de trods deres udfordringer har nogle muligheder,« siger Tina Veron.
Forsøget evalueres i slutningen af 2013 af Rambøll Management og Aarhus Universitet.