Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 04
Mere kontrol - mindre tid
Ifølge en ny undersøgelse fra BUPL oplever pædagogerne en stigende grad af kontrol af deres arbejde. Samtidig forventer de, at tilliden til dem vil falde de kommende år. Ekspert advarer mod en sådan udvikling.
Af: Jesper Nørby
Dagene, hvor pædagogerne havde frihed til at udfolde deres faglighed uden konstant at have nogen til at kigge dem over skulderen, er talte. Sådan lyder det fra pædagogerne selv.
Ifølge en afbureaukratiserings-undersøgelse, som BUPL har foretaget i samarbejde med forbundene FOA og Danmarks Lærerforening, mener næsten syv ud af ti pædagoger, at den kommunale og regionale forvaltnings kontrol med deres arbejde er steget de seneste år.
Samtidig svarer hele 65 procent af pædagogerne negativt på spørgsmålet om, hvorvidt de mener, at tilliden til dem er steget i den samme periode.
Og pædagogerne forventer heller ikke, at udviklingen vender. Seks ud af ti pædagoger regner med, at kontrollen vil stige yderligere de kommende år, og mere end hver tredje forventer samtidig, at tilliden til dem falder.
Kun hver fjerde pædagog har forventninger om det modsatte.

Kan føre til stress. Arbejdspsykolog Birthe Kruse kommer via sin profession ofte i kontakt med stressramte pædagoger.
Fælles for mange er, at den manglende indflydelse, som øget kontrol kan medføre, er en helt central stressfaktor, fortæller Birthe Kruse.
"Hvis medarbejderne ikke føler, at de har indflydelse og frihed til at arbejde med tingene på en måde, som er etisk og moralsk rigtig for dem, så kan de komme i klemme," siger hun.
En øget kontrol og manglende tillid fra forvaltningen kan altså blive en væsentlig stresspåvirkning i pædagogernes hverdag.
Hos BUPL er formand Henning Pedersen ikke i tvivl om, at tillid er en fundamental forudsætning for det pædagogiske arbejde.
"Tillid øger motivationen, arbejdsglæden, fleksibiliteten og i sidste ende kvaliteten af det pædagogiske arbejde," siger han.
Derfor efterlyser han en mere tillidsfuld tilgang til pædagogernes arbejde fra forvaltningernes side.
"Kontrollen skal erstattes af tillid til pædagogernes viden, faglighed og etik. Så vil pædagogerne og de pædagogfaglige ledere til gengæld styrke fagligheden og kvaliteten i det pædagogiske arbejde," lyder det.

Det sagde de også

44 procent af pædagogerne mener, at de bruger for meget tid på dokumentation.

50 procent af pædagogerne føler, at den udarbejdede dokumentation kun udnyttes i mindre grad eller slet ikke.

21 procent af pædagogerne regner med at forlade faget i løbet af de næste fem år. 33 procent af pædagogerne forlader faget for at gå på pension eller efterløn. Resten regner med at søge væk af andre årsager.

Kilde: Afbureaukratiserings-undersøgelse, BUPL, FOA og DF, januar 2009

BUPL's medlemspanel

Undersøgelsen er baseret på svar fra 3465 fagforeningsmedlemmer. 700 af dem er BUPL-medlemmer, som har deltaget via BUPL's medlemspanel.

Du kan melde dig til medlemspanelet her:
www.bupl.dk/panel
Se hele undersøgelsen på www.bupl.dk