Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 05
For lidt eller lige tilpas
Studerende på Pædagoguddannelsen Frøbel er frustrerede over, at de ikke får mere undervisning. Professionshøjskolens ledelse mener, at kvalitet er vigtigere end kvantitet.
Af: Signe Strandby Nielsen
Flere timer i klasseværelset - det er det, de unge vil have. I hvert fald, hvis man spørger Erik Månsson, Sara Christensen og Karoline D. Warfvinge fra Pædagoguddannelsen Frøbel i København.
"Vi er rigtig glade for vores holdundervisning. Det er her, vi virkelig lærer noget. Vi mangler mere undervisning med en underviser, der ved en masse om emnet. Der er ikke tid til at få svar på alle de spørgsmål, vi har," siger Karoline D. Warfvinge, der læser på fjerde semester på Frøbel.
Hun bakkes op af Sara Christensen.
"Det er virkelig frustrerende, at vi ikke har flere timer, for vores undervisere er superdygtige. De er virkelig energiske og brænder for deres fag og for at undervise," siger Sara Christensen, der sidder i De Studerendes Råd på Pædagoguddannelsen Frøbel sammen med Karoline D. Warfvinge og Erik Månsson.

Gennemsnitlig. De studerende på Pædagoguddannelsen Frøbel har ifølge Professionshøjskolen UCC Københavns beregninger 11,3 undervisningstimer om ugen i gennemsnit. De pædagogstuderende på Frøbel ligger dermed på linje med landsgennemsnittet, der ifølge en ny undersøgelse er på 11 lektioner om ugen.
Henrik Pedersen er direktør for grund­uddannelsen på Professionshøjskolen UCC, som Frøbel hører under. Han synes ikke, at et ugentligt timetal på 11 er for lidt.
"Gennemsnitstallet afspejler nemlig en meget stor variation over studieforløbet. Der er perioder, hvor de studerende laver feltarbejde, skriver projekter og går til eksamen. Her er der naturligvis ikke så mange undervisningstimer som i perioderne med traditionel holdundervisning," siger Henrik Pedersen, der er godt tilfreds med, at Frøbel ligger på landsgennemsnittet.
Ifølge Henrik Pedersen er antallet af undervisningstimer heller ikke det vigtigste, når det handler om at tilbyde en kvalitetsuddannelse.
"Vi kan sagtens komme op på et højere timetal, hvis det er det, vi vil for at få et højere gennemsnit. Men de knapper, vi har at skrue på, er at lave større hold, flere forelæsninger og at vejlede de studerende i større grupper. Vi synes bare ikke, at der er nogen kvalitet i det," siger han.

Store forskelle. På de seminarier, hvor der tilbydes flest lektioner, får de studerende 16 lektioner om ugen i gennemsnit, mens de andre steder kun får 8. At der er så stor forskel, undrer studerende Erik Månsson.
"Jeg er meget overrasket. Jeg troede ikke, der var forskel på, hvor man går henne. Når de studerende på andre seminarier har flere undervisningstimer, har de også bedre mulighed for at diskutere det faglige indhold. Det betyder måske, at de har bedre forudsætninger, når de kommer ud i arbejdslivet," siger Erik Månsson.
Også Karoline D. Warfvinge og Sara Christensen er overraskede og fortæller, at de havde fået det indtryk, at der var mere undervisning på Frøbel end på andre pæda­goguddannelser. Tallene kommer ikke kun bag på de studerende, for også Henrik
Pedersen undrer sig over, at nogle professionshøjskoler kan tilbyde 5 timer mere om ugen, end de gør på Frøbel.
"Jeg er forbavset over, at nogle kan give 16 timer i gennemsnit, hvis de har de samme retningslinjer for, hvor store undervisnings­holdene skal være, og for, hvor mange studerende man kan vejlede sammen," siger Henrik Pedersen.