Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
Vi giver unge mødre en god start
Allerede under graviditeten hjælper pædagogerne i Børnehuset Nord i Slagelse unge mødre til en god start. Mor og barn starter sammen i vuggestuen, hvor moderen får hjælp til den nye rolle, og barnet får en god start på tiden i institutionen, fortæller pædagog Ida Koch.
Af: Marie Bille
Det vil vi
»Vi vil give de unge mødre en god start. For at skabe tryghed og for at starten på barnets liv bliver rigtig god, så guider vi mødrene, så de trygt kan gå forældreskabet i møde. Vi samarbejder tæt med sundhedsplejersken og er et sikkerhedsnet, som gør en forskel for mødre, der er usikre på den nye rolle. Vi får tildelt ressourcer, så vi kan vikardække, og det giver os tid sammen med den unge mor til at få gode snakke om de ændringer, der sker i hendes liv og om nye rytmer, børns tilknytning, osv. Den tid, den unge mor får sammen med pædagogen, er supergodt givet ud.«

Sådan gør vi
»Den kommende mor starter i institutionen allerede under graviditeten. Vi snakker om graviditet og fødsel, og så er hun i praktik på stuen. Hun er med til at skifte børn og lave aktiviteter, og hun ser et vuggestuebarns dag i institutionen.
Efter fødslen tager jeg og en sundhedsplejerske på besøg hos mor og barn. Når barnet er omkring tre-fire måneder, starter moderen op sammen med baby i vuggestuen. Hun passer sit eget barn og bliver guidet i det, og når barnet sover, hjælper hun til på stuen. Vi har et udvidet forældresamarbejde, indtil barnet fylder to år, så moderen kan få råd og vejledning.«

Det lærte vi
»Vi har forskellige typer af mødre med forskellig baggrund, ressourcer og udfordringer. Nogle skal have en lille hånd, mens andre skal have mere hjælp til at blive guidet igennem det at blive forælder. Det kommer helt an på deres egen historie – vi kan have nogle, der har haft et rigtigt svært liv. Vi skal kunne navigere indenfor nogle rammer, men forventningerne og kravene til den unge mor skal tilpasses hendes forudsætninger. Vi skal hele tiden aflæse situationen, så vi ikke lægger planer, der ikke kan følges. Når de unge piger bliver lyttet til, anerkendt og mødt, der hvor de er, så får vi nogle selvstændige, unge kvinder, der handler.«

Vores råd
● Hav god tid til at snakke, for så åbner mødrene sig og bliver trygge

● Et godt samarbejde med sundhedsplejersken er vigtigt

● Tilpas indsatsen til moderens individuelle kompetencer og behov

● Giv succesoplevelser ved at tage udgangspunkt i alt det gode

Om projektet
’God start – Ung mor’ er et projekt, hvor Slagelse Kommune tilbyder unge kvinder, der snart skal være mødre, et praktikforløb i en vuggestue samt individuel støtte under graviditeten af en pædagog fra vuggestuen og den kommende sundhedsplejerske. Kvinden kommer i vuggestuen allerede i den sidste del af graviditeten og får besøg af pædagog og sundhedsplejerske under barslen. Når barnet er tre-fire måneder, begynder mor og barn sammen i vuggestuen og bliver guidet til en god start på forældreskabet og institutionslivet.