Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 15
Valg 2011: Lighed og miljø er vigtigst
Et stort flertal af pædagogerne stemmer på S og SF. Det gør de, fordi de har stærke værdier om lighed, indvandring og miljø, lyder vurderingen fra en valgforsker.
Af: Gitte Rebsdorf
Høj skat og indvandringen betyder ikke det store, når pædagogerne skal sætte deres kryds på valgdagen. Det vurderer valgforsker Ditte Shamshiri-Petersen fra Aalborg Universitet.
"Vi ved, at offentligt ansatte har andre værdier end privatansatte og selvstændige. De går i højere grad ind for økonomisk lighed, og de vægter miljøet højt. De er også parate til at betale høj skat for at bevare velfærdssamfundet. Og så er de mere positivt indstillede over for indvandring. Derfor ser vi, at offentligt ansatte overvejende stemmer til venstre for midten," siger valgforskeren.
En ny undersøgelse, som BUPL har foretaget blandt medlemmerne (august 2011) viser, at 88 procent af pædagogerne stemmer på Socialdemokraterne, SF eller Enhedslisten. Det er væsentligt flere end befolkningen som gennemsnit. Ved redaktionens slutning viste meningsmålingerne, at 46 procent af den samlede danske befolkning ville stemme på de tre partier.

Populære Villy. Andelen af BUPL's medlemmer, der stemmer på Socialistisk Folkeparti, er meget større end befolkningsgennemsnittet. 46 procent af pædagogerne siger, at de vil stemme på SF, mens tallet for befolkningen som helhed svinger omkring de 13 procent.
Samtidig er der sket et lille skred, så flere pædagoger stemmer på SF i dag end for otte år siden, hvor BUPL sidst spurgte medlemmerne, hvad de ville stemme.
"Det hænger sammen med, at SF generelt har haft fremgang. Fremgangen er dels personrelateret. Villy Søvndal er meget populær, men fremgangen skyldes også, at SF har bevæget sig længere ind mod midten. Samtidig har der været en stor utilfredshed med regeringen, som har haft mange dårlige sager," fastslår Ditte Shamshiri-Petersen og henviser til, at regeringen blandt andet har været i modvind på grund af sin håndtering af kostordningen i daginstitutionerne. Og udenrigsminister Lene Espersen (K) har mødt massiv kritik i flere omgange, for eksempel da hun meldte afbud til et møde den 29. marts, hvor USA's udenrigsminister Hillary Clinton deltog.

Få højrestemmer. Mens pædagogerne langt overgår gennemsnittet af befolkningen, når det handler om at stemme til venstre for midten, så er det i sagens natur stik modsat, når det handler om at stemme til højre. Samlet set sætter knap 9 procent af BUPL's medlemmer deres kryds ved Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti eller Ny Alliance. Radikale Venstre, det borgerlige midterparti, der har placeret sig i den røde blok, får 3 procent af pædagogernes stemmer.
"Men selvfølgelig er der også pædagoger, der stemmer på Dansk Folkeparti. Partiet har i mange henseender også en social profil. Blandt alle grupper i samfundet findes mennesker, som synes, at indvandringsspørgsmålet er vigtigt. Så selvom pædagoger og andre offentligt ansatte samlet set er mindre indvandrerskeptiske end gennemsnittet, vil der altid være nogle, som er det," siger valgforskeren fra Aalborg.