Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 08
Hjem til kommunen
Tørring-Uldum Kommune opgiver nu eksperimentet med udlicitering af daginstitutioner,efter ISS har droppet børnepasning. Lindehavens Børnehus skal igen drives af kommunen, men kontraktstyring skal give institutionen mere fleksibilitet
Af: Steffen Hagemann
Tørring-Uldum Kommune var egentlig ikke så utilfreds med at have udliciteret en daginstitution. Men efter rengøringsgiganten ISS har opgivet institutionsdriften, har en enig kommunalbestyrelse besluttet, at nu skal Lindehavens Børnehus hjem i kommunens trygge favn.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at overtagelsen skal ske fra 1. marts, selv om man med ni måneders opsigelse reelt først kan komme fri af kontrakten til september.
»Vi vil overtage institutionen så hurtigt som muligt, men vi når det nok ikke til 1. marts. Men sådan en afviklingsperiode er det jo bare om at få kortet ned,« siger Frede Jacobsen (lokalliste), formand for socialudvalget i Tørring-Uldum Kommune, og påpeger, at såvel personale som forældrebestyrelse i Lindehavens Børnehus har sagt ja tak til at blive drevet af kommunen.
I efteråret 2001 mistede ISS på meget kort tid otte af de 14 daginstitutioner, man havde aftale om at drive. Og lige før årsskiftet gav rengøringsgiganten op og solgte driften på de resterende seks institutioner til Susanne Falk, tidligere udviklingschef i ISS. Hun har stiftet selskabet TiTiBo for at drive de sidste seks institutioner videre, deriblandt Lindehavens Børnehus. Men i Tørring-Uldum har man nu med kommunalbestyrelsens beslutning sagt nej tak til Susanne Falks firma, blandt andet fordi samarbejdet med ISS ikke har været så positivt, som man havde håbet på.
»Da vi indgik en aftale med ISS, var vi indstillet på, at vi godt ville prøve at lave en børnehave, der var lidt anderledes end de andre. Men de har måske været for traditionelle. Det var ikke så forfærdelig meget anderledes, end det vi selv driver. Vi havde forventet, at der ville komme lidt mere fra dem,« siger Frede Jacobsen.

Kontraktstyring. Men selv om Lindehavens Børnehus skal drives af kommunen, er det ikke planen, at den nu skal være en kommunal institution som alle de andre.
»Vi har lagt op til, at vi godt vil prøve at lave kontraktstyring og give dem endnu mere frie hænder, end de andre institutioner har. Der arbejdes med, at de får lagt alle pengene ud, men jeg ved ikke, om det bliver slutfacit,« siger Frede Jacobsen, der før kommunalvalget i november var borgmester i kommunen.
»Meningen er, at vi ikke vil blande os, hvis de i en periode vil køre med mindre normering og så bruge pengene til noget andet. Men vi vil nok lægge en minimumsnormering ind,« siger Frede Jacobsen.

Har erfaringer. Helle Stage, leder af Lindehavens Børnehus, er spændt på, hvad kommunens planer ender med.
»Jeg kan ikke fortælle ret meget, for jeg aner ikke en gang selv, hvilke tanker kommunen går med. Vi kan bare sige, at vores hverdag har været kontraktstyret. For os vil der ikke være noget nyt i at køre lønsumsstyring. Og jeg kan forstå, at det er noget i den stil, man vil,« siger Helle Stage.
»Vi har gjort os nogle erfaringer under ISS i forhold til, at vi har kunnet styre tingene og have pengene selv. Det synes jeg er en god fornemmelse at have. Når man får alle pengene, så er man mere sikker som leder på, hvad man har at gå ud fra. Og man kan bedre forklare sammenhængen i økonomien for personalet,« siger Helle Stage.
Hun har ikke noget imod at lave en kontrakt med kommunen om, hvordan institutionen skal køre pædagogisk.
»Vi kan godt lave nogle aftaler, hvis Tørring-Uldum Kommune synes, der var noget spændende rent pædagogisk, som de kunne tænke sig at afprøve. Men så skal de også til at lægge hovederne i blød og finde ud af, hvad de kunne tænke sig,« siger Helle Stage.
Mens Tørring-Uldum Kommune har besluttet sig for at drive den udliciterede daginstitution selv, har Slangerup Kommune besluttet sig for, at deres institution, Børnehuset Møllevang, fortsat skal være udliciteret. Og man fortsætter med det velkendte, for det bliver Susanne Falks TiTiBo, ISS' afløser, der skal fortsætte driften. De øvrige tre kommuner har i skrivende stund ikke besluttet sig.