Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
TEMA. 5 udsagn om medhjælpere. Sandt eller falsk?
Vi har fundet inspiration til udsagnene om medhjælpere ved at google ’pædagogmedhjælper’. De kommenteres af lederne Ulla Daverkosen, Højbyhus vuggestue og børnehave i Ringsted, og Dorte Dam Jensen, den integrerede institution Troldblomst i Christiansfeld.
Af: Mikkel Kamp
Der skal være mandlige medhjælpere til at spille fodbold med drengene.

Ulla: »Fodbold er et område, jeg gerne vil løfte, men det er ikke afgørende, om det bliver af en mandlig pædagog eller en mandlig medhjælper.«
Dorte: »Nej, kvinder kan også spille fodbold.«

Medhjælpere kommer med friske input og energi til det pædagogiske arbejde.

Ulla: »Ja, hvis stillingen er besat i kortere perioder, hvilket vi bliver udfordret af, når vi uddanner pædagogiske assistenter. Jeg er bekymret for, at vi ikke længere får den udskiftning, som bidrager til nye input og energi.«
Dorte: »De stiller undrende spørgsmål, så selvfølgelig giver de et frisk pust.«

Når vores medhjælpere uddanner sig til pædagoger, kan vi bedre vurdere, om vi skal ansætte dem, fordi vi kender dem.

Ulla: »Jeg behøver ikke at have folk på prøve. Desuden risikerer den nyuddannede pædagog at hænge fast i rollen som medhjælper. Lidt som når en pædagog bliver leder i sin egen institution.«
Dorte: »Mennesker ændrer sig under en uddannelse, men det gør vi andre jo også på tre et halvt år, så vi tænker ikke på den måde.«

En rutineret medhjælper er dygtigere end en nyuddannet pædagog til at træffe beslutninger om et barns udvikling.

Ulla: »Det kan være tilfældet, men det afhænger både af personen og situationen.«
Dorte: »Hvis en erfaren medhjælper kan reflektere over og drøfte den viden, der skal ligge til grund for en beslutning, kan hun være lige så dygtig som en nyuddannet pædagog.«

Man kan ikke læse sig til at blive god til at arbejde med børn – enten kan man, eller også kan man ikke.

Ulla: »Der er jeg uenig. Man kan læse sig til meget om at arbejde professionelt med relationer og til at forstå andres perspektiver end sine egne, og hvordan vi agerer og kommunikerer med hinanden, så synspunkter ikke får lov til at fylde.«
Dorte: »Det kan man godt læse sig til, men der kan være pædagoger, som ikke er gode til den daglige samtale og samspillet med børnene, men som har en masse viden at bringe i spil.«