Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 09
Klar til bortvisning
Tre pædagoger på den udliciterede daginstitution Klosterdalen i Kalundborg er stadig ikke mødt på arbejde, selv om en faglig voldgift har pålagt dem at genoptage arbejdet. Driftsherren, Børn & Unge Fonden, vil bortvise pædagogerne
Af: Steffen Hagemann
Kendelsen ved den faglige voldgift var krystalklar: Tre pædagoger på den udliciterede daginstitution Klosterdalen i Kalundborg havde iværksat en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse ved at lægge sig syge. Derfor blev de pålagt at møde på arbejde igen (omtalt i Børn&Unge nr. 8/2002).
Men de tre pædagoger er stadig ikke dukket op på arbejde, selv om der nu er gået næsten 14 dage, siden opmanden, højesteretsdommer Børge Dahl, underkendte de tre pædagogers lægeerklæringer og krævede arbejdet normaliseret.
De tre pædagoger var ifølge lægeerklæringerne alle sygemeldte på grund af det psykiske arbejdsmiljø på Klosterdalen, som ifølge en uafhængig analyse udarbejdet i november 2001 havde et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø. Så dårligt, at analysen konkluderede, at institutionen befandt sig i en krisetilstand med stressede, udbrændte medarbejdere, der følte sig truet emotionelt (omtalt i Børn&Unge nr. 4/2002).
Det er Børn & Unge Fonden, der driver Klosterdalen. Fonden er måske mest kendt for at drive Frederiksberg-institutionen Dronning Olga, hvor forældrene via web-kamera kan overvåge børnene.

Bortvisning. Fondens formand, Johnny Wetterstein Hansen, har bebudet, at han vil modtage de sygemeldte pædagoger med åbne arme, men nu er tålmodigheden ved at slippe op. Hvis de ikke møder på arbejde, bliver de bortvist, fastslår Johnny Wetterstein Hansen:
»Og det sker inden for den nærmeste fremtid,« siger formanden, der allerede ville bortvise pædagogerne torsdag i sidste uge. Det rykkede han til fredag for at give dem en vis frist. I skrivende stund er det mandag, og pædagogerne er stadig ikke mødt op på arbejde.
Er de så bortvist nu?
»De er ikke bortvist lige nu og her, for det har de ikke fået besked om endnu. Men vi er stadig sindet at bortvise dem,« siger Johnny Wetterstein Hansen, der ikke vil sætte dato på, hvornår pædagogerne bliver bortvist.
Bliver det i løbet af denne uge?
»Det vil jeg tro. Det kommer an på, hvad der sker.«
Børn & Unge Fonden er allerede gået i gang med at forhandle med PMF, om hvordan deres medlemmer, som også har været sygemeldte, kan komme ud af deres stillinger, og Johnny Wetter-stein Hansen ser meget gerne, at BUPL går ind i de forhandlinger, så man kan finde frem til ens vilkår for pædagoger og medhjælpere.
Så I er villige til at forhandle pædagogerne ud?
»Vi er villige til at forhandle, det har vi været fra starten.«
Er I også villige til at forhandle dem ud?
»Det ved jeg ikke, om vi er efterhånden. Men jeg har ikke noget imod at forhandle om det,« siger Johnny Wetterstein Hansen.
Helle Varming, jurist i BUPL, håber, at parterne kan finde en fornuftig løsning.
»Vi har aftalt et møde med fondens advokat torsdag den 28. februar. Det er ikke et møde, hvor vi skal finde en løsning, men hvor vi skal drøfte situationen. Vi vil gerne høre på, hvad de siger, og hvad de har af forslag, og så vil vi kigge på det og snakke med vores medlemmer,« siger Helle Varming.

Hævet ansættelse. Den ene af de syge-meldte pædagoger var leder på Klosterdalen, men under hendes sygdom ansatte Børn & Unge Fonden en ny leder. BUPL har nu skrevet og hævet lederens ansættelse, fordi man mener, at Børn & Unge Fonden ikke har overholdt lederens ansættelseskontrakt. Derfor mener BUPL ikke, at hun under nogen omstændigheder skal møde på arbejde. Men Johnny Wetterstein Hansen er ikke enig.
»I første omgang kan BUPL godt hæve ansættelsen alene. Men vi er ikke enige i, at ansættelsen er hævet. Hvis det ender i en voldgift, så er det fordi, man ikke er enig i, at man kunne hæve ansættelsen, og så må en voldgift afgøre det. Det er vi stille og rolige overfor. Vi er overbeviste om, at vi vinder igen,« siger Johnny Wetterstein Hansen.