Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
Pia fik 200.000
Pia Olsen har fået 200.000 kroner i godtgørelse for uberettiget fyring. Hun blev fyret fra sit lederjob og har aldrig forstået hvorfor. BUPL vandt hendes sag, og det har givet hende værdigheden tilbage.
Af: Signe Strandby Nielsen
Det er den 3 februar 2009. Pia Olsen er blevet indkaldt til et møde med børne­chefen i Frederiksberg Kommune. Hun tror, det er en omsorgssamtale som opfølgning på hendes sygeorlov fra stillingen som leder af Børnehuset Ved Søerne i København. Men hun får bange anelser, da børnechefen samme dag skriver i en mail, at en medarbejder fra personaleafdelingen deltager, og at hun er velkommen til at tage en bisidder med.
Mødet viser sig at være langtfra en omsorgssamtale. Pia Olsen får at vide, at hun ikke skal vende tilbage til institutionen igen, og hun får ingen begrundelse. Der er ifølge børnechefen sket 'mange ting', siden Pia Olsen gik på orlov, men hun vil ikke uddybe, hvad 'de ting' går ud på.
"Jeg blev paf. Jeg har været vant til at tingene blev gjort ordentligt, også fra forvaltningens side. Jeg var meget forundret over, hvad der skete," siger hun.

32 bliver til 3. Mødet med børnechefen bliver startskuddet til et langt forløb, som først afsluttes to et halvt år senere i oktober i år, da Pia Olsen får tilkendt 200.000 kroner i erstatning for uberettiget fyring. Lederen er undervejs fristet til at droppe sagen.
"Det har kostet mange psykiske kræfter. Man begynder at tvivle på sig selv, når der kommer sådan nogle voldsomme anklager. Det er en barsk omgang, og det bremsede mig i at komme videre med mit liv," siger hun.
Anklagerne mod Pia Olsen gik blandt andet på, at hun havde et merforbrug af vikartimer. Derudover havde en pædagogisk konsulent fra kommunen opstillet 32 klagepunkter over forskellige forhold i Børnehuset Ved Søerne.
Pia Olsen og BUPL kunne afvise 29 af punkterne, deriblandt påstande om manglende personalepolitik og manglende pædagogisk ­linje. Tilbage stod tre klagepunkter, som til sidst blev erklæret for usaglige i et afskedigelsesnævn, som afgør om en afskedigelse er berettiget eller ej.
I dag er Pia ­Olsen glad for, at hun holdt ud og gennemførte sagen.
"Jeg vandt min værdighed tilbage, og det var det vigtigste for mig," ­siger hun.
I dag er hun afdelingsleder for en vuggestue og børnehave i en anden kommune. Hun valgte at tage en lavere stilling, mens sagen kørte, da hun ikke magtede en krævende lederstilling.
Jurist i BUPL Michael Lose er også glad for, at sagen blev fuldt helt til dørs, og at Pia Olsen fik en økonomisk kompensation.
"Beløbet er stort i forhold til, hvad man normalt får i denne type sager. Det er rekord for godtgørelser i afskedigelsessager i BUPL. Det skyldes, at kommunen har optrådt usædvanligt arrogant og tilsidesat god sags­behandling og god personalepolitik," siger han.

Det blev Pia Olsen anklaget for
Frederiksberg Kommunes hovedanklager, som alle blev afvist:
1. Frederiksberg Kommune hævdede, at Pia Olsen overskred budgettet til vikartimer. Afskedigelsesnævnet afviste klagen, fordi lederen fik mundtligt tilsagn fra forvaltningen om lov til flere vikarer på grund af blandt andet lokaleproblemer. Desuden kunne kommunen løbende følge vikarudgifterne, men greb ikke ind.
2. Frederiksberg Kommune hævdede, at Pia Olsen ikke havde ledelsesmæssig opbakning fra afdelingslederne. Det afviste afskedigelsesnævnet.
3. Frederiksberg Kommunes pædagogiske konsulent hævdede, at der var en lang række ledelsesmæssige mangler i Børnehuset Ved Søerne. Det afviste afskedigelsesnævnet.